Naročilnica 21019: Stati inu obstati

Naročilnica 21019: Stati inu obstati

 
 
 

 
V kompletu Stati inu obstati prejmete poleg ročno vezane prestižne izdaje še:
 
 • faksimile prve slovenske knjige Trubarjevega Katekizma,
 • fragment letaka Otročja tabla Adama Bohoriča ter
 • bombažne rokavice.
Brezplačna osebna dostava po dogovoru. Za vse podrobnosti naročila vas bo po oddaji naročila poklical predstavnik Založbe. Po plačilu celotne kupnine boste prejeli Listino o lastništvu knjige in vrednostni bon za 50 €, ki ga lahko unovčite pri naslednjem nakupu. 

Prednaročilo velja do 31. 10. 2021.                                                   
 
 
 
DA, želim naročiti:
(Prosimo, označite prazen kvadratek pred izdelkom): *
 
 
 
   
STATI INU OBSTATI
 
Povečaj
 
STATI INU OBSTATI
Prvič predstavljenih vseh prvih 50 slovenskih knjig, ki so bile ključni mejniki pri oblikovanju slovenskega knjižnega jezika, književnosti in kulture

Izvorna bibliofilska izdaja Stati inu obstati poleg izjemnih dosežkov osrednjih osebnosti protestantizma na Slovenskem, kot so Trubar, Dalmatin, Krelj in Bohorič, predstavlja tudi dela enajstih drugih slovenskih protestantov.
 
 • Več kot 400 izjemnih posnetkov knjig; več kot polovica knjig je slikana na novo.
 • Celovit vpogled v dogajanje tistega časa. Vsi pomembni podatki o knjigi, zgodbe in zanimivosti.
 • Visoko kakovostne predstavitve po istih merilih. Celostranske fotografije naslovnic, odprtih knjig, tipičnih strani, detajlov ...
 • Ročno številčenje, vrhunski tisk v skladu z najvišjimi standardi.
 • Ročna vezava v vrhunsko obdelano usnje.
 • Zlata obreza.
330 strani, velikosti 31 x 40 cm

Prednaročniški prihranek: 500 €.
Redna cena po izidu: 1.990 €.

Prednaročilo velja do 31. 10. 2021.
Izide predvidoma decembra 2021. 
Cena:  1.490 € 
 
 
 
   
STOJALO ZA BIBLIOFILSKO IZDAJO KNJIGE STATI INU OBSTATI
 
Povečaj
 
STOJALO ZA BIBLIOFILSKO IZDAJO KNJIGE STATI INU OBSTATI
Po meri izdelano leseno stojalo 
 
 • Iz masivnega lesa.
 • 3 nastavljive višine.
 • Za oporo pri listanju.

Velikost stojala: 48 x 38 cm 
Cena:  59,90 € 
 
 
 
 
ŠTEVILKA BIBLIOFILSKE IZDAJE
Na voljo je le 300 oštevilčenih izvodov. Številke dodeljuje Založba naključno. Če želite izbrati svojo številko, zanjo doplačate 50 €. Za izbor številke vas bo poklical predstavnik Založbe.
 
 
 
 
 
NAROČANJE
Podatki označeni z * so obvezni.
 
 
Ime in priimek* 
 
Ulica in hišna številka* 
 
Številka pošte in kraj* 
 
E-naslov* 
 
Telefon 
 
Datum rojstva 
 
Davčna številka 
 
 
PLAČILO
Označite:
  Plačati želim s položnico v enem obroku z dodatnim 5-odstotnim popustom (74,50 €). V tem primeru je cena 1.415,50 €.
  Plačati želim s položnicami v 2-12 obrokih brez obresti. Vpišite št. obrokov:  
  Plačal(a) bom s kreditno kartico.
 
 
 
KAKO BO POTEKALA IZVEDBA NAROČILA?
• Najpozneje v 30 dneh od prejema naročila vam Mladinska knjiga Založba, d. d., izda Rezervacijsko listino za vaš izvod. Ta listina vam zagotavlja, da vaš izvod ne bo niti ponujen niti prodan komu drugemu. • Najpozneje v 30 dneh po izidu in plačilu vsaj polovice kupnine vam bo bibliofilsko izdajo Stati inu obstati osebno dostavil predstavnik Mladinske knjige Založbe. Ker želimo pri dostavi knjige ustreči vsem vašim željam, se bomo o načinu prevzema dogovorili že pred izidom knjige. • Najpozneje v 14 dneh po izidu in plačilu celotne kupnine vam Mladinska knjiga Založba, d. d., izda Listino o lastništvu. Do plačila celotne kupnine je knjiga last Založbe.
 
 
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Označite s kljukico (pred oddajo naročila se morate strinjati s splošnimi pogoji):
 
 
 
 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Kupec z izpolnitvijo naročilnice in potrditvijo naročila z obveznostjo plačila sklene prodajno pogodbo z Mladinsko knjigo Založbo d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »MKZ«). MKZ kupca prosi, da pred potrditvijo naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. Če v naročilnico ne bodo vneseni vsi zahtevani podatki, bo sistem kupca na to opozoril in kupec naročila brez dopolnitve ne bo mogel oddati.

Pogodba je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostave blaga in plačila celotne kupnine. Kupnina se zaračuna v enem ali več obrokih. Število obrokov kupec izbere sam in jih vpiše/označi na naročilnici. Najvišje možno število obrokov je navedeno na naročilnici. Prvi obrok kupec plača v 10 dneh od izdaje računa, drugi obrok zapade v plačilo 40 dni od izdaje računa, vsak naslednji obrok zapade v plačilo v enem koledarskem mesecu od zapadlosti predhodnega obroka. Če se kupec odloči za plačilo na obroke, v naročilnico vpiše davčno številko. Pri obročnem plačevanju kupnine MKZ ne zaračuna obresti, stroškov kreditiranja ali zavarovanja plačila. Kupec ima pravico, da kadar koli predčasno odplača ostanek dolžne kupnine brez dodatnih stroškov. Kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo kupca podaljša roke za plačilo zamujenih obrokov, če da kupec pri tem ustrezno zavarovanje za izpolnitev obveznosti in MKZ zaradi tega ne utrpi škode. Če kupec zamudi s plačilom najmanj dveh zaporednih obrokov, ki predstavljata najmanj osmino celotne kupnine, oziroma enega obroka, kadar za plačilo kupnine niso predvideni več kot štirje obroki, mora kupec ves ostanek kupnine plačati v nadaljnjih 15 dneh. Če kupnina v tem roku ni plačana, lahko MKZ neplačani del kupnine sodno izterja z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka. Kupec, ki bo kupnino odplačeval obročno, se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi nastale v zvezi s spremembo njegovih osebnih podatkov po datumu, ko je bila sklenjena pogodba oz. oddano naročilo, sporočil MKZ najkasneje v 8 dneh. V primeru, da obveznosti ne izpolni, lahko MKZ podatke o kupcu išče prek pristojnih upravljavcev podatkov.

Pri nakupu knjige Stati inu obstati dostavi prodajalec kupcu naročeno knjigo šele potem, ko je kupnina plačana v najmanj polovičnem znesku. Prednaročniška cena velja do datuma, navedenega v prednaročniških pogojih, po tem datumu pa velja za vse kupce redna cena. Do poplačila celotne kupnine so knjige ali drugo blago last prodajalca. Pri dostavi knjige Stati inu obstati na območju Slovenije ne zaračunavamo stroškov dostave.

Kupec ima pravico, da v 14 dneh, ob plačilu kupnine na obroke pa v 15 dneh, pisno obvesti MKZ, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko kupec pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe. Nedvoumno izjavo o odstopu (ki naj vsebuje vsaj ime in priimek kupca, njegov naslov, navedbo knjige ali drugega blaga, na katerega se nanaša odstop, kontaktne podatke kupca (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR kupca, če kupec želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma obvestilo o nameravanem vračilu knjig ali drugega blaga lahko kupec pošlje na elektronski naslov oskrba@mladinska-knjiga.si, ali na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu št. 01 425 0185. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi Obrazec, objavljen na spletni strani https://www.mladinska-knjiga.si/pravna-obvestila, na njegovo zahtevo pa mu ga lahko po naročilu na telefon 01 241 3131 MKZ pošlje po pošti na svoje stroške. Če kupec odstopi od pogodbe, mora prejeto blago vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, pri čemer kupec sam krije stroške vračila blaga. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe bo MKZ v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, vrnila vsa prejeta plačila, v primeru prodaje na obroke tudi z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejela, in nujnimi stroški, ki jih je kupec imel za blago. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Blago mora kupec MKZ vrniti v stanju, v kakršnem je bilo, ko mu je bilo izročeno oz. ko je bilo izročeno naslovniku, hkrati pa mora v primeru prodaje na obroke kupec MKZ plačati tudi povračilo za njegovo uporabo vse do razveze pogodbe. Blago mora kupec vrniti na naslov: PS Logistika d. o. o., Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana Črnuče. Pri nakupu zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov kupec nima pravice do odstopa od pogodbe, če je po dostavi odprl varnostni pečat. Če kupec odstopi od nakupa artikla, ob katerem je bil možen nakup veznega artikla po ugodni nižji ceni, pa kupec veznega artikla ni vrnil v zakonskem roku oziroma ga ni vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel, je MKZ upravičena vezni artikel zaračunati po polni prodajni ceni.

MKZ si pridržuje pravico, da delno ali v celoti odstopi od izvedbe naročila, če naročenih knjig ali blaga ni več na zalogi, če ugotovi povečano plačilno rizičnost kupca ali če naročilnica ni bila popolno in pravilno izpolnjena. V tem primeru bo MKZ kupca o svojem odstopu od pogodbe takoj obvestila.

Kupec ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri MKZ, kamor lahko naslovi tudi vse morebitne reklamacije in pritožbe. MKZ sprejema reklamacije tudi na tel. št. 01 241 31 31, po faksu 01 425 01 85 in na elektronski naslov oskrba@mladinska-knjiga.si; rešila jih bo v najkrajšem možnem času. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr. Pisna dokazila o naročilu kupca so skupaj s splošnimi pogoji shranjena v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, in so kupcu dostopna na podlagi njegove zahteve.

MKZ z osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, ki MKZ zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med MKZ in kupcem zaradi njegovih preteklih nakupov blaga skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru takšna obdelava poteka omejeno časovno obdobje 5 let, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in interesov ter pravic kupca. V kolikor kupec želi, lahko ob oddaji naročila poda tudi soglasje, s katerim dovoljuje, da MKZ do njegovega preklica obdeluje njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja v obsegu, kot ga opredeli ob sami podaji soglasja. Oseba, ki je podala soglasje za obdelavo osebnih podatkov, lahko kadarkoli zahteva, da MKZ v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati pridobljene osebne podatke za potrebe neposrednega trženja ter se jo o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvesti. Svojo zahtevo lahko kadar koli posreduje MKZ preko tel. 01 241 3131, preko elektronske pošte oskrba@mladinska-knjiga.si ali pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Prav tako lahko oseba, katere osebne podatke obdeluje MKZ, kadar koli zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo, izbris ali omejitev obdelave, ima pa tudi pravico do ugovora obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu in pravico do prenosljivosti podatkov. Več o tem v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.mladinska-knjiga.si/politikazasebnostimkz, morebitna vprašanja pa sprejema tudi pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mladinska-knjiga.si.

Z naročilom kupec potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

Za morebitna vprašanja v zvezi s ponudbo smo vam na voljo na telefonu 080 12 05, vsak dan od 8. do 16. ure.

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130000, davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska-knjiga.si, telefon 01 241 30 00.


OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE

Pravica do odstopa
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo oziroma zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da brez navedbe razlogov v 14 koledarskih dneh, v primeru prodaje na obroke pa v 15 koledarskih dneh, odstopi od pogodbe.
Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Odstop od pogodbe oziroma obvestilo o nameravanem vračilu blaga lahko potrošnik pošlje na elektronski naslov
oskrba@mladinska-knjiga.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu 01 425 01 85. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodnji obrazec. Obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka.

Učinki odstopa od pogodbe
Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo Mladinska knjiga Založba d. d. najkasneje v 14 dneh od dneva prejetja odstopne izjave vrnila vsa prejeta plačila. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik, ki je dolžan vrniti blago najkasneje v 14 dneh od dneva, na katerega je Mladinsko knjigo Založbo d. d. obvestil o odstopu od pogodbe, pri čemer lahko Mladinska knjiga Založba d. d. vračilo prejetih plačil zadrži do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE

Ime in priimek potrošnika _______________________

Naslov potrošnika ____________________________

Telefonska številka ali e-poštni naslov ___________________________________

Številka in datum računa/naročilnice _______________________________________

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje izdelke (navedite naziv
izdelka ter količino):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Vračilo kupnine naj se vrne z bančnim nakazilom na TRR št. SI56_______________________________________, ki je odprt pri _______________________________________.


Opombe:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


Datum in podpis potrošnika _________________________________________________________

Obrazec si tudi lahko natisnete. Kliknite na povezavo: Obrazec.

Veljavno od 1. 6. 2021.

 

 

 
 
  * Strinjam se in potrjujem naročilo z obveznostjo plačila
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja