Naročilnica 17007: S črnilom in zlatom

Naročilnica 17007: S črnilom in zlatom

 
 
 

 
V kompletu S črnilom in zlatom prejmete poleg ročno vezane prestižne izdaje še naslednje dragocenosti:
 • faksimilni natis iniciale z delom besedila Življenje svetega Bernarda in drugih svetnikov v velikosti 270 x 191 mm
 • pečatnik z inicialo črke po vaši izbiri in zlat vosek            
 • samo za prvih 50 kupcev: ekskluzivno strokovno predavanje in ogled razstave v NUK-u
 • vrednosti bon za 50 €
 • varovalni ovitek in rokavice za listanje
Brezplačna osebna dostava po dogovoru. Za vse podrobnosti naročila vas bo po oddaji naročila poklical predstavnik založbe.     
 
 
 
DA, želim naročiti:
(prosimo, označite prazen kvadratek pred izdelkom): *
 
 
 
   
BIBLIOFILSKA IZDAJA S ČRNILOM IN ZLATOM
 
Povečaj
 
BIBLIOFILSKA IZDAJA S ČRNILOM IN ZLATOM
Najlepši rokopisni zakladi na Slovenskem
 • Prvič celostna predstavitev knjižnega slikarstva v rokopisih in prvotiskih od 850 do 1550 na Slovenskem.
 • Veličasten obseg: 125 neposredno opisanih spomenikov, še 25 jih je vpletenih v besedilo.
 • Prvič upoštevan velik del bogastva iz slovenskih arhivov in zbirk.
 • Živopisna zgodovina korenin knjižne kulture na Slovenskem v tem obdobju.
Po plačilu celotne kupnine prejmete Listino o lastništvu.

386 strani velikosti 31 x 40 cm

Prihranek v prednaročilu: 600 € 
Cena:  1.990 € 
Akcijska cena:  1.390 € 
 
 
 
   
STOJALO ZA BIBLIOFILSKO IZDAJO KNJIGE S ČRNILOM IN ZLATOM
 
Povečaj
 
STOJALO ZA BIBLIOFILSKO IZDAJO KNJIGE S ČRNILOM IN ZLATOM
Fina izdelava iz barvanega bukovega lesa
 • iz masivnega lesa
 • 3 nastavljive višine
 • izdelan po meri
Velikost stojala: 48 x 38 cm 
Cena:  59,90 € 
 
 
 
 
ŠTEVILKA BIBLIOFILSKE IZDAJE
Na voljo je le 500 oštevilčenih izvodov. Številke dodeljuje Založba naključno. Ker želim izbrati svojo številko, zanjo doplačam 50 €. Za izbor številke vas bo poklical predstavnik Založbe.
 
 
 
 
NAROČANJE
Podatki označeni z * so obvezni.
 
 
Ime in priimek* 
 
Ulica in hišna številka* 
 
Številka pošte in kraj* 
 
E-naslov* 
 
Telefon* 
 
Datum rojstva 
 
Davčna številka 
 
 
PLAČILO
Označite:
 
*
 
 
  Plačilo v enem obroku z dodatnim 5-odstotnim popustom na prednaročniko ceno. V tem primeru je cena 1.320,50 €. Popust velja le za fizične osebe.
  Plačati želim s položnicami v 2 - 12 obrokih brez obresti. Vpišite št. obrokov:  
  Plačal(a) bom s kreditno kartico.
 
 
 
Splošni pogoji poslovanja
Označite s kljukico (pred oddajo naročila se morate strinjati s splošnimi pogoji):
 
 
 
 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV, SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN PREVZEM NAROČILA

S tem, ko se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja, potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno-plačilnih pogojev in da ste bili nanje ob nakupu izrecno opozorjeni. S tem, ko se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja, dovoljujete, da Mladinska knjiga Založba, d. d., (v nadaljevanju MKZ), Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o., z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje ter posredujejo podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Kadar koli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehajo uporabljati vaše osebne podatke z namenom neposrednega trženja ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestijo na svoje stroške. Kupnino zaračunavajo v enem ali več obrokih. Število obrokov izberete sami in jih vpišete/označite na naročilnici; najvišje možno število obrokov je navedeno na naročilnici, najmanjša vrednost obroka je 18 €. Prvi obrok zapade 10 dni od datuma izdaje računa, naslednji obroki zapadejo čez 30 dni od zapadlosti predhodnega obroka. V primeru, da se odločite za plačilo na obroke, vpišite davčno številko. Pri obročnem plačevanju kupnine vam MKZ ne zaračuna obresti, stroškov kreditiranja ali zavarovanja plačila. Kadar koli pred zapadlostjo posameznih obrokov imate pravico poravnati celotno kupnino brez dodatnih stroškov in obresti. Sodišče lahko na vašo zahtevo podaljša plačilne roke za plačilo zamujenih obrokov, če daste pri tem ustrezno zavarovanje za izpolnitev obveznosti in MKZ zaradi tega ne utrpi škode. Če zamudite s plačilom najmanj dveh zaporednih obrokov, ki predstavljata najmanj osmino celotne kupnine, oziroma enega obroka, kadar za plačilo kupnine niso predvideni več kot štirje obroki, zapade celotna kupnina v takojšnje plačilo; poravnati jo morate najkasneje v 15 dneh. V primeru neplačila kupnine v tem roku lahko MKZ neplačani del kupnine sodno izterja z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega in izvršilnega postopka.

Stroški in pogoji dostave veljajo za območje Slovenije. Pri izbiri plačila po povzetju Pošta Slovenije zaračuna provizijo za nakazilo, ki znaša 1,05 €, pri plačilu s kreditno kartico oz. pri osebnem prevzemu v Modrem salonu pa te provizije ni. Mladinska knjiga Založba d. d. na ta znesek nima vpliva, saj ga določa Pošta Slovenije. Provizija pri UPN položnicah je naslednja: plačilo obrazca UPN z OCR vrstico in izjavo: 1,05 €, plačilo obrazca UPN, BN 02 in PP 02:
- do 98,00 EUR: 1,05 €
- nad 98,00 EUR do 501,00 EUR: 1,07 % od vrednosti
- nad 501,00 EUR: 5,36 €

Imate pravico, da v 15 dneh pisno obvestite Založbo, da odstopate od pogodbe, pri čemer krijete stroške vračila blaga. Če odstopite od pogodbe, morate prejete knjige ali drugo blago vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopate od pogodbe. Vračilo prejetih knjig ali drugega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe in vračila že prejetega nepoškodovanega blaga na vaše stroške vam bo MKZ v roku 14 dni vrnila vsa prejeta plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejela, in nujne stroške, ki ste jih imeli za blago, na vaš osebni račun, ki ste ga navedli. Knjige ali drugo blago morate MKZ vrniti v stanju, v kakršnem je bilo, ko vam je bilo izročeno, in povrniti stroške uporabe vse do razveze pogodbe. Knjige ali drugo blago je treba vrniti na naslov: PS Logistika d. o. o., Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana Črnuče. Pri nakupu zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov nimate pravice do odstopa od pogodbe, če ste po dostavi odprli varnostni pečat. V primeru odstopa od nakupa artikla, ob katerem je bil možen nakup veznega artikla po ugodni nižji ceni, pa veznega artikla niste vrnili v zakonskem roku oziroma ga niste vrnili v stanju, v kakršnem ste ga prejeli, se vezni artikel zaračuna po redni polni prodajni ceni.

MKZ si pridružuje pravico, da izjemoma delno ali v celoti odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenih knjig ni več na zalogi, če ugotovi povečano plačilno rizičnost kupca ali če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji. V vseh takih in podobnih primerih vas bo o morebitnem svojem odstopu od pogodbe takoj obvestila po e-pošti oz. telefonu. MKZ odgovarja za stvarne napake prodane knjige skladno z veljavno zakonodajo.

Reklamacije sprejema na tel. št. 01 241 31 31, po faksu: 01 425 28 33 in na elektronski naslov oskrba@mkz.si ter jih bo rešila v najkrajšem možnem času. V primeru spora je za rešitev spora pristojno sodišče po stalnem prebivališču kupca. Sklenjena pogodba je shranjena v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založbe, d. d., Slovenska 29, Ljubljana. Mladinska knjiga Založba, d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v register pri okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130000. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 €.
 
 
 
  * Strinjam se in potrjujem naročilo z obveznostjo plačila
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja