Harry Potter - komplet

Harry Potter - komplet

 
 
 

 
    Izjemna priložnost za ljubitelje Harryja Potterja in vse, ki prisegate na čarovnijo branja!

23 let po izidu prve knjige iz serije - komplet vseh knjig iz serije Harry Potter v vašem knjižnem klubu samo 169,99 €!
           
Vaš prihranek kar 50 €!   
 
   
Če še niste član Sveta knjige kliknite in se vpišite.
                
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
   
KOMPLET HARRY POTTER
 
Povečaj
 
J. K. Rowling
KOMPLET HARRY POTTER
Ponovno je na voljo celotna serija knjig o mladem čarovniku Harry Potterju v trdi vezavi!

J. K. Rowling, ki je sicer tudi pisateljica za odrasle, svetovna javnost najbolje pozna ravno kot avtorico serije uspešnic o čarovniku Harryju Potterju. Knjige so bile prodane v več kot 500 milijonov izvodih ter prevedene v več kot 80 jezikov, doživele pa so tudi uspešno filmsko upodobitev.

V kompletu je vseh sedem knjig o Harry Potterju v prevodu Jakoba J. Kende: Kamen modrosti, Dvorana skrivnosti, Jetnik iz Azkabana, Ognjeni kelih, Feniksov red, Princ mešane krvi in Svetinje smrti.


Z brezčasnimi zgodbami o mladem čarovniku se začne "resno branje" za marsikaterega šolarja, ki pred Harryjem za branje ni posebej zavzet ... Odlično napisana (in prevedena!) serija ob obilici domišljiske zabave mladega bralca vzgaja in spodbuja k razmisleku o pomembnosti družine in prijateljstva, poštenosti in pripadnosti. S Harryjem bodo bralke in bralci odraščali vse od njegovega 11. leta, ko je sprejet na čarovniško akademijo, do časa, ko kot oče tudi on svojega sina pošlje na Bradavičarko. Napete zgodbe o pogumnih prijateljih in čarovnikih, ki se zoperstavijo temačnim silam tudi za ceno lastnega življenja, so po vsem svetu k branju pritegnile tako otroke kot najstnike pa tudi odrasle bralce!

 
Cena:  220,93 € 
Akcijska cena:  169,99 € + BREZPLAČNA POŠTNINA 
 
 
 
 
NAROČANJE - vpišite svoje podatke
Podatki označeni z * so obvezni.
 
 
Ime* 
 
Priimek* 
 
Naslov* 
 
Kraj* 
 
Pošta* 
 
E-naslov* 
 
Članska številka* 
 
Telefon 
 
Komentar 
 
 
PLAČILO - način plačila označite s kljukico
Označite način plačila:
 
*
 
 
  Plačal(a) bom po povzetju (plačilo v enkratnem znesku).
  Plačal(a) bom s kreditno kartico (za plačilo v enkratnem znesku, razen za plačilo z Diners kartico do 6 obrokov)
  Plačal(a) bom na obroke - vpišite število obrokov (2, 3 ali 4). Prvi obrok plačam po povzetju.  
 
 
 
Splošni pogoji poslovanja
Označite s kljukico, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja:
 
 
 
 
 
Splošni pogoji poslovanja

Član lahko izbira med izdelki, ki so predstavljeni na spletnem obrazcu. Potem, ko izbere vse izdelke, ki jih želi kupiti, član vpiše svoje podatke, izbere način plačila ter s klikom na gumb Strinjam se in potrjujem naročilo z obveznostjo plačila, potrdi strinjanje s Splošnimi pogoji. S klikom na gumb Potrdi/Oddaj potrdi in odda naročilo. S tem je naročilo oddano in pogodba sklenjena z obveznostjo plačila. MKZ člana naproša, da pred potrditvijo naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. V kolikor ne bodo vneseni vsi zahtevani podatki, ga bo sistem na to opozoril in brez dopolnitve naročila ne bo mogel oddati. Po uspešno oddanem naročilu bo MKZ članu na elektronski naslov poslala potrditev prejema naročila. Pogodba o posameznem naročilu je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostave blaga in plačila celotne kupnine. Dokazila o posameznem naročilu so skupaj s splošnimi pogoji poslovanja shranjena v Službi oskrbe kupcev MKZ in so dostopna na podlagi zahteve.

MKZ naročeno pošlje po pošti v 8 dneh po prejemu naročila. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok plača naročeno v enkratnem znesku. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok je dolžan plačati poštnino v znesku 3,98 EUR. Stroški in pogoji dostave veljajo za območje Slovenije. Pri izbiri plačila po povzetju Pošta Slovenije zaračuna provizijo, ki je odvisna od višine odkupne vrednosti, in sicer: do 98,00 EUR: 1,05 EUR, nad 98,00 EUR do 501,00 EUR: 1,07 % od vrednosti, nad 501,00 EUR: 5,36 EUR. Pri plačilu s kreditno kartico lahko član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok poravna kupnino brez dodatnih stroškov, pri plačilu z UPN obrazcem ali preko spletne banke pa je višina provizije za izvedbo plačila odvisna od cenika posameznega ponudnika te storitve. V primeru dostave naročila v tujino je član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok dolžan plačati strošek poštnine v višini 9,00 EUR za paket in dodatne 4,00 EUR za vsak izdelek v paketu. MKZ krije stroške poštnine za naročila prek interneta in dostavo na območju Republike Slovenije za naročila v vrednosti nad 40,00 EUR. MKZ bo člana pravočasno obvestila, če bodo z njegovim naročilom kakršne koli težave.

MKZ odgovarja za stvarne napake prodanega blaga skladno z veljavno zakonodajo. Reklamacije in pritožbe sprejema na telefonske številke, ki so objavljene v aktualnem katalogu, po e-pošti na naslov svet-knjige@mkz.si ter pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Reklamacije in pritožbe bodo rešene v najkrajšem možnem času. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in predstavniku MKZ omogočiti, da stvar pregleda. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga član lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Član lahko odstopi od posameznega naročila, sklenjenega na daljavo ali izven poslovnih prostorov MKZ, v 14 dneh od dneva, ko pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi član. Član mora MKZ v zgoraj navedenem roku obvestiti o odstopu od naročila, za kar lahko neobvezno uporabi pisni obrazec, ki ga je potrebno poslati po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov svet-knjige@mkz.si ali po faksu na št. 01 425-0185. Če član odstopi od posameznega naročila, je dolžan prejeto blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini s priporočeno pošiljko vrniti v 14 dneh od dneva, ko je MKZ obvestil o odstopu, na naslov PS Logistika d.o.o., Oddelek Knjiga, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, s pripisom »Za Svet knjige«. Vrnitev blaga v roku za odstop od posameznega naročila se šteje za sporočilo o odstopu od posameznega naročila. V primeru pravočasnega odstopa od posameznega naročila in vračila že prejetega nepoškodovanega blaga na stroške člana oz. zakonitega zastopnika/solidarnega poroka bo MKZ v roku 14 dni od prejetja odstopne izjave članu vrnila vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih knjig oziroma blaga ali dokler član ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Pravice do odstopa od naročila ni pri nakupu zapečatenih avdio- in videoposnetkov ter računalniškega programa, če je bil odprt varnostni pečat. Član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok člana potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in da je bil nanje izrecno opozorjen, ter dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba d. d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o., z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, dostave, neposrednega trženja, proučevanja njegovih nakupnih navad in posledično ciljanega trženja v eni ali v vseh družbah vzpostavijo, vodijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki in osebnimi podatki člana neomejeno časovno obdobje oziroma do preklica njegovega soglasja. Navedene družbe lahko za te namene posredujejo podatke druga drugi. Družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok lahko kadar koli zahteva, da določena družba v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposred¬nega trženja ali proučevanje njegovih nakupnih navad in posledično ciljanega trženja ter ga o tem v nadaljnjih petih dneh pisno obvesti na svoje stroške. V primeru, da član nima poslovne sposobnosti in solidarni porok ni zakoniti zastopnik člana, solidarni porok s podpisom potrjuje, da je od zakonitega zastopnika člana prejel dovoljenje za včlanitev člana in uporabo njegovih osebnih podatkov.

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani podmatično številko 5049130, davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com.

Splošne pogoje si lahko natisnete na povezavi Splošni pogoji.


OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POSAMEZNEGA NAROČILA

Pravica do odstopa
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo oziroma zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da brez navedbe razlogov v 14 koledarskih dneh, oziroma v primeru prodaje na obroke v 15 koledarskih dneh, odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Odstop od pogodbe oziroma obvestilo o nameravanem vračilu blaga lahko potrošnik pošlje na elektronski naslov svet-knjige@mkz.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu 01 425-0185. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodnji obrazec. Obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka.

Učinki odstopa od pogodbe
Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo Mladinska knjiga Založba d.d. najkasneje v 14 dneh od dneva prejetja odstopne izjave vrnila vsa prejeta plačila. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik, ki je dolžan vrniti blago najkasneje v 14 dneh od dneva, na katerega je Mladinsko knjigo Založbo d.d. obvestil o odstopu od pogodbe, pri čemer lahko Mladinska knjiga Založba d.d. vračilo prejetih plačil zadrži do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE
Ime in priimek potrošnika _______________________
Naslov potrošnika ____________________________
Telefonska številka ali e-mail ___________________________________
Številka in datum računa/naročilnice _______________________________________
Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje izdelke (navedite naziv izdelka ter količino): _________________________________________________________________________
Vračilo kupnine naj se vrne z bančnim nakazilom na TRR št. SI56_______________________________________, ki je odprt pri _______________________________________.
Opombe: _____________________________________________________________________________

datum in podpis kupca _________________________________________________________

Obrazec si tudi lahko natisnete. Kliknite na povezavo: Obrazec  
 
 
  * Strinjam se in potrjujem naročilo z obveznostjo plačila
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja