Naročilnica 20022: Sijajni Botticelli

Naročilnica 20022: Sijajni Botticelli

 
 
 

 


Zagotovite si ekskluzivna darila ob nakupu: reprodukcija kultne slike Pomlad in oštevilčeni grafiki Peklensko brezno in Pekel XVIII, osmi krog.


Pomlad, velikost reprodukcije: 73 x 57 cm.

    

Peklensko brezno (1480-1495), oštevilčena grafika, 32 x 47 cm,

Pekel, XVIII, osmi krog, oštevilčena grafika, 32 x 47 cm
 

Ni na voljo v prosti prodaji.                                                                                               
 
 
 
DA, želim naročiti:
 
 
 
   
SIJAJNI BOTTICELLI
 
Povečaj
 
SIJAJNI BOTTICELLI
Unikatno knjižno mojstrovino o umetninah Sandra Botticellija (1445-1510), enega osrednjih umetnikov renesanse in mojstra briljantnega sloga.

Svoj najdragocenejši opus je ustvaril v času t. i. zlate dobe florentinskega slikarstva, ki je doseglo vrh v drugi polovici 15. st., ko je mestu vladal Lorenzo de’ Medici Veličastni. V tem obdobju je naslikal svoja najslavnejša pogansko mitološka dela: Pomlad, Mars in Venera, Venerino rojstvo idr. ter naslikal tudi vrsto čudovitih krščansko nabožnih del.

Prestižna izdaja SIJAJNI BOTTICELLI prinaša celovit prikaz slikarjevega življenja, umetniškega zorenja, oblikovanja svojstvenega sloga, veliko najnovejših podatkov in zanimivosti o umetninah, kulturnem okolju in življenju dinastije Medici, ki so bili trajni naročniki njegovih del.

Razkošna knjiga vas bo navdušila z vrhunskimi posnetki kar 260 slikovnih enot, med njimi tudi dvostranskih, ki odlično odslikavajo vse barvno bogastvo, harmonijo odtenkov in svetlobe ter žlahtni dekor Botticellijevih umetnin.

Avtor besedila in izbora slik je Giancarlo Benevolo, ugledni profesor zgodovine umetnosti in srednjeveške in renesančne umetnosti v Italiji, avtor številnih odmevnih razstav in publikacij o tej tematiki.

V kompletu s knjigo prejmete še:
- varovalni ovitek, izdelan po meri knjige,
- darila: oštevilčeni grafiki Botticellijevih risb za Dantejevo Božansko komedijo (Peklensko brezno in Pekel XVIII, osmi krog), reprodukcijo znamenite slike Pomlad in bombažne rokavice za listanje po knjigi,
- Listino o lastništvu (po plačilu celotne kupnine).

Veliki format 31 x 40 cm, 384 strani.

Za dodatne informacije se obrnite na svojega zastopnika Mladinske knjige ali pokličite na tel. št.: (01) 241 3129.
  
Cena:  3.300 €  
 
 
 
   
STOJALO
 
Povečaj
 
DODATNA PONUDBA
STOJALO
Po meri izdelano stojalo za knjigo iz masivnega lesa, ki daje oporo pri listanju. 
Cena:  59,90 € 
 
 
 
 
Naročanje
Podatki označeni z * so obvezni.
 
 
Ime in priimek* 
 
Ulica in hišna številka* 
 
Številka pošte in kraj* 
 
E-naslov* 
 
Datum rojstva 
 
Telefon 
 
Davčna številka 
 
 
Plačilo
Označite:
  Plačilo v enkratnem znesku z dodatnim 5-odstotnim popustom.
  Plačilo v 2-20 brezobrestnih obrokih. Prosimo, vpišite število obrokov: 
 
 
 
Kako bo potekala izvedba naročila:
• Najpozneje v 30 dneh od prejema naročila vam Mladinska knjiga Založba, d. d., izda Rezervacijsko listino za vaš izvod. Ta listina vam zagotavlja, da vaš izvod ne bo niti ponujen niti prodan komu drugemu. • Najpozneje v 30 dneh po izidu in plačilu vsaj polovice kupnine vam bo knjižno mojstrovino Sijajni Bottticelli osebno dostavil predstavnik Mladinske knjige Založbe. Ker želimo pri dostavi knjige ustreči vsem vašim željam, se bomo o načinu prevzema dogovorili že pred izidom knjige. • Najpozneje v 14 dneh po izidu in plačilu celotne kupnine vam Mladinska knjiga Založba, d. d., izda Listino o lastništvu. Do plačila celotne kupnine je knjiga last Založbe.
 
 
 
Komentar
V spodnje polje lahko vpišete svoj komentar:
 
 
 
 
Splošni pogoji poslovanja
Označite s kljukico (pred oddajo naročila se morate strinjati s splošnimi pogoji):
 
 
 
 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA: Kupec z izpolnitvijo in podpisom naročilnice sklene prodajno pogodbo z Mladinsko knjigo Založbo d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »MKZ«). Pogodba je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostave blaga in plačila celotne kupnine. Kupnina se zaračuna v enem ali več obrokih. Število obrokov kupec izbere sam in jih vpiše/označi na naročilnici. Najvišje možno število obrokov je navedeno na naročilnici. Prvi obrok kupec plača v 10 dneh od izdaje računa, drugi obrok zapade v plačilo 40 dni od izdaje računa, vsak naslednji obrok zapade v plačilo v enem koledarskem mesecu od zapadlosti predhodnega obroka. Če se kupec odloči za plačilo na obroke, v naročilnico vpiše davčno številko. Pri obročnem plačevanju kupnine MKZ ne zaračuna obresti, stroškov kreditiranja ali zavarovanja plačila. Kupec ima pravico, da kadar koli predčasno odplača ostanek dolžne kupnine brez dodatnih stroškov. Kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo kupca podaljša roke za plačilo zamujenih obrokov, če da kupec pri tem ustrezno zavarovanje za izpolnitev obveznosti in MKZ zaradi tega ne utrpi škode. Če kupec zamudi s plačilom najmanj dveh zaporednih obrokov, ki predstavljata najmanj osmino celotne kupnine, oziroma enega obroka, kadar za plačilo kupnine niso predvideni več kot štirje obroki, mora kupec ves ostanek kupnine plačati v nadaljnjih 15 dneh. Če kupnina v tem roku ni plačana, lahko MKZ neplačani del kupnine sodno izterja z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka. Kupec, ki bo kupnino odplačeval obročno, se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi nastale v zvezi s spremembo njegovih osebnih podatkov po datumu, ko je bila sklenjena pogodba oz. oddano naročilo, sporočil MKZ najkasneje v 8 dneh. V primeru, da obveznosti ne izpolni, lahko MKZ podatke o kupcu išče prek pristojnih upravljavcev podatkov. Pri nakupu knjige Sijajni Botticelli dostavi prodajalec kupcu naročeno knjigo šele potem, ko je kupnina plačana v najmanj polovičnem znesku. Prednaročniška cena velja do datuma, navedenega v prednaročniških pogojih, po tem datumu pa velja za vse kupce redna cena. Do poplačila celotne kupnine so knjige ali drugo blago last prodajalca. Pri dostavi knjige Sijajni Botticelli na območju Slovenije ne zaračunavamo stroškov dostave. Kupec ima pravico, da v 14 dneh, ob plačilu kupnine na obroke pa v 15 dneh, pisno obvesti MKZ, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko kupec pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe. Nedvoumno izjavo o odstopu (ki naj vsebuje vsaj ime in priimek kupca, njegov naslov, navedbo knjige ali drugega blaga, na katerega se nanaša odstop, kontaktne podatke kupca (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR kupca, če kupec želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma obvestilo o nameravanem vračilu knjig ali drugega blaga lahko kupec pošlje na elektronski naslov oskrba@mkz.si, ali na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu št. 01 425 0185. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi obrazec, ki je objavljen na spletni strani www.mladinska.com/odstopodpogodbe, na njegovo zahtevo pa mu ga lahko po naročilu na telefon 01 241 3148 MKZ pošlje po pošti na svoje stroške. Če kupec odstopi od pogodbe, mora prejeto blago vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, pri čemer kupec sam krije stroške vračila blaga. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe bo MKZ v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, vrnila vsa prejeta plačila, v primeru prodaje na obroke tudi z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejela, in nujnimi stroški, ki jih je kupec imel za blago. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Blago mora kupec MKZ vrniti v stanju, v kakršnem je bilo, ko mu je bilo izročeno oz. ko je bilo izročeno naslovniku, hkrati pa mora v primeru prodaje na obroke kupec MKZ plačati tudi povračilo za njegovo uporabo vse do razveze pogodbe. Blago mora kupec vrniti na naslov: PS Logistika d. o. o., Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana Črnuče. Pri nakupu zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov kupec nima pravice do odstopa od pogodbe, če je po dostavi odprl varnostni pečat. Če kupec odstopi od nakupa artikla, ob katerem je bil možen nakup veznega artikla po ugodni nižji ceni, pa kupec veznega artikla ni vrnil v zakonskem roku oziroma ga ni vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel, je MKZ upravičena vezni artikel zaračunati po polni prodajni ceni. MKZ si pridržuje pravico, da delno ali v celoti odstopi od izvedbe naročila, če naročenega blaga ni več na zalogi, če ugotovi povečano plačilno rizičnost kupca ali če naročilnica ni bila popolno in pravilno izpolnjena. V tem primeru bo MKZ kupca o svojem odstopu od pogodbe takoj obvestila. Kupec ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri MKZ, kamor lahko naslovi tudi vse morebitne reklamacije in pritožbe. MKZ sprejema reklamacije tudi na tel. št. 01 241 31 31, po faksu 01 425 28 33 in na elektronski naslov oskrba@mkz.si; rešila jih bo v najkrajšem možnem času. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Pisna dokazila o naročilu kupca so skupaj s splošnimi pogoji shranjena v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska 29, Ljubljana, in so kupcu dostopna na podlagi njegove zahteve. MKZ z osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, ki MKZ zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med MKZ in kupcem zaradi njegovih preteklih nakupov blaga skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru takšna obdelava poteka omejeno časovno obdobje, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in interesov ter pravic kupca. Oseba, ki je podala soglasje za obdelavo osebnih podatkov, lahko kadarkoli zahteva, da MKZ v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati pridobljene osebne podatke za potrebe neposrednega trženja ter se jo o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvesti. Svojo zahtevo lahko kadar koli posreduje MKZ preko tel. 01 241 3131, preko elektronske pošte oskrba@mkz.si ali pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Prav tako lahko oseba, katere osebne podatke obdeluje MKZ, kadar koli zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo, izbris ali omejitev obdelave, ima pa tudi pravico do ugovora obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu in pravico do prenosljivosti podatkov. Več o tem v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.mladinska.com/politikazasebnostimkz, morebitna vprašanja pa sprejema tudi pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mkz.si. Z naročilom kupec potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja. Za morebitna vprašanja v zvezi s ponudbo smo vam na voljo na tel. št. 080 12 05, vsak dan od 8. do 16. ure. Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130000, davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com, tel. št. 01 241 3000.

 
 
  * Strinjam se in potrjujem naročilo z obveznostjo plačila
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja