Polletna akcija za POV

Polletna akcija za POV

 
 
 

 

  

Za naročanje pokličite 080 1108       
 
 
 
NAROČILO
DA, naročam (prosimo, označite prazen kvadratek pred revijo): *
Cene veljajo za dostavo revij v Sloveniji.
 
 
 
 
   
REVIJA CICIDO
 
Povečaj
 
REVIJA CICIDO
za predšolske navihance, ki v naročju staršev rastejo v bralce. Od 2. leta naprej. 
Cena:  41,30 € (7 številk v prosti prodaji) 
Akcijska cena:  28,20 € (6 številk + 1 brezplačno) 
 
 
 
   
REVIJA CICIBAN
 
Povečaj
 
REVIJA CICIBAN
za najmlajše šolarje, ki pogumno osvajajo čarobni svet črk.
Enkrat bralci, vedno bralci. Od 6. leta naprej.

  
Cena:  41,30 € (7 številk v prosti prodaji) 
Akcijska cena:  28,20 € (6 številk + 1 brezplačno) 
 
 
 
   
REVIJA CICI ZABAVNIK
 
Povečaj
 
REVIJA CICI ZABAVNIK
za mini mislece in ugankarje, ki imajo radi orehe – miselne orehe. Od 5. leta naprej. 
Cena:  40,60 € (7 številk v prosti prodaji) 
Akcijska cena:  27,78 € (6 številk + 1 brezplačno) 
 
 
 
   
REVIJA MOJ PLANET
 
Povečaj
 
REVIJA MOJ PLANET
za mlade raziskovalce in pustolovce, ki rastejo v velike ljubitelje narave. Od 8. leta naprej.   
Cena:  40,60 € (7 številk v prosti prodaji) 
Akcijska cena:  27,78 € (6 številk + 1 brezplačno) 
 
 
 
   
REVIJA PIL
 
Povečaj
 
REVIJA PIL
za najstnike, da lažje zvozijo ples hormonov in prekrmarijo viharno odraščanje. Od 9. leta naprej.   
Cena:  42,00 € (7 številk v prosti prodaji) 
Akcijska cena:  28,80 € (6 številk + 1 brezplačno) 
 
 
 
   
REVIJA GEA
 
Povečaj
 
REVIJA GEA
za radovedne posameznike in vedoželjne družine, ki imajo pri večerji rade zanimive pogovore – o marsičem. Za vse generacije od starejših osnovnošolcev naprej.   
Cena:  42,00 € (7 številk v prosti prodaji) 
Akcijska cena:  28,80 € (6 številk + 1 brezplačno) 
 
 
 
 
PREJEMNIK REVIJE (otrokovi podatki)
Prosimo, izpolnite podatke o prejemniku revije:
 
Ime in priimek otroka:* 
 
Ulica in hišna številka:* 
 
Poštna številka:* 
 
Naziv pošte:* 
 
 
NAROČNIK/PLAČNIK REVIJE (polnoletna oseba oz. podjetje)
Prosimo, izpolnite podatke o plačniku revije:
 
Ime in priimek plačnika:* 
 
E-pošta:* 
 
Telefon ali GSM: 
 
 
Ali se vaš naslov razlikuje od naslova prejemnika revije?
  NE
  DA
 
 
 
Prosimo, označite vaš status:
  Fizična oseba
  Pravna oseba
 
 
 
  Ne želim prejemati elektronskih sporočil o ponudbi podobnih izdelkov.
 
 
 
KONTAKT NA VAŠI USTANOVI
Podatki o poverjeniku
Vpišite podatke poverjenika za revije, učitelja, knjižničarja ..., ki vam je posredoval ponudbo.
 
 
Ime in priimek poverjenika 
 
Naziv ustanove, ki jo obiskuje otrok 
 
Naziv pošte ali kraja ustanove 
 
 
KOMENTAR
V spodnje polje lahko vpišete svoj komentar:
 
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Prosimo vas, da s kljukico v spodnjem polju potrdite, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja:
 
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI

Z izpolnitvijo in podpisom naročilnice sklene naročnik naročnino za izbrano revijo ali revije z Mladinsko knjigo Založbo d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »MKZ«). MKZ naročnika naproša, da pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. Naročilo revije, ki se sklene preko šole ali vrtca velja od 1. 3. 2021 do 31. 8. 2021. Pisna odpoved naročnine velja za naslednje obračunsko obdobje. Obračunsko obdobje je letna naročnina na revijo, ki traja od 1. 9. do 31. 8. naslednjega koledarskega leta. Revijo bo MKZ naročniku oziroma naslovniku pošiljala mesečno na ustanovo, ki jo obiskuje naročnik revije. V primeru zaprtja šol in vrtcev, bomo revijo pošiljali na dom ob izidu posamezne številke. Revije Ciciban, Cicido, Cicizabavnik, PIL in Moj planet izidejo v juliju v dvojni številki, ki se odpošlje julija ob izidu, avgusta za te revije ni dobave. Stroški pošiljanja revije naslovniku so vključeni v naročnino.

Naročniki revij Ciciban, Cici zabavnik, Moj planet in Pil kot darilo ob naročilu prejmejo tudi aktivacijsko kodo za brezplačen dostop do enega predmetnega sklopa v okviru enega razreda po lastni izbiri na spletnem portalu UČIMse (www.ucimse.com) v vrednosti 14,90 EUR, naročniki Cicidoja pa prejmejo aktivacijsko kodo za brezplačne dostop do interaktivnih nalog za predšolske otroke. Aktivacijske kode veljajo do 31. 10. 2021.

Naročnino za polletno naročilo revije (1. 3. 2021 do 31. 8. 2021) plača kupec v enem obroku. Če naročnik pravočasno ne poravna zapadlih obveznosti, bo MKZ neplačano naročnino sodno izterjala z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka. Kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo naročnika podaljša plačilne roke za plačilo zamujenih obrokov, če da naročnik pri tem ustrezno zavarovanje za izpolnitev obveznosti in MKZ zaradi tega ne utrpi škode.

Naročnik se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi nastale v zvezi s spremembo v pisanih osebnih podatkov po datumu, ko je bila sklenjena pogodba oz. oddano naročilo, sporočil MKZ najkasneje v 8 dneh. V primeru, da obveznosti ne izpolni, lahko MKZ podatke o naročniku pridobi od pristojnih upravljavcev podatkov.

Pravica do odstopa od pogodbe: Naročnik ima pravico, da v 14 dneh obvesti MKZ, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad prvo številko naročene revije ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe (ki vsebuje vsaj ime in priimek naročnika, njegov naslov, navedbo blaga oz. navedbo revije, na katero se nanaša odstop, kontaktne podatke naročnika (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR naročnika, če naročnik želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma obvestilo o nameravanem vračilu blaga lahko naročnik pošlje na elektronski naslov oskrbarevij@mkz.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu 01 425 01 85. V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi obrazec, objavljen na spletni strani www.mladinska.com/odstopodpogodbe, na njegovo zahtevo pa mu ga lahko po naročilu na telefon 01 241 31 48 pošljemo po pošti na naše stroške. Če naročnik odstopi od pogodbe, mora prejete številke revije vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, pri čemer sam krije stroške vračila posameznih številk revije. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe bo MKZ v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu naročnika z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil naročnik, vrnila vsa prejeta plačila, v primeru prodaje na obroke tudi z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejela, in nujnimi stroški, ki jih je naročnik imel za blago.

MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih številk revije ali dokler naročnik ne predloži dokazila, da je prejete številke revije poslal nazaj. Če že prejete izvode naročnik obdrži, mu bo MKZ za te izvode izstavila račun. Že prejete številke revije mora naročnik vrniti v stanju, v kakršnem so bile, ko so mu bile izročene oz. ko so bile izročene naslovniku, hkrati pa mora naročnik MKZ plačati tudi povračilo za njihovo uporabo in uporabo priloženih daril oziroma ugodnosti vse do razveze pogodbe. Posamezne številke revije lahko naročnik vrne na naslov: Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. MKZ si pridržuje pravico, da delno ali v celoti odstopi od izvedbe naročila, če ugotovi povečano plačilno rizičnost naročnika ali če naročilnica ni bila popolno in pravilno izpolnjena. V tem primeru bo MKZ naročnika o svojem odstopu od pogodbe takoj obvestila.

Naročnik ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri MKZ, kamor naslovi tudi vse morebitne reklamacije in pritožbe. Reklamacije lahko uveljavlja tudi na tel. št. 01 241 31 48, po faksu št. 01 425 01 85 in na elektronski naslov oskrbarevij@mkz.si, MKZ pa jih bo rešila v najkrajšem možnem času. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga lahko naročnik sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Pisna dokazila o naročilu se skupaj s splošnimi pogoji hranijo v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska 29, Ljubljana, in so naročniku dostopna na podlagi njegove zahteve.

MKZ z osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med nami in naročnikom zaradi njegovih preteklih nakupov našega blaga skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru takšna obdelava poteka omejeno časovno obdobje 5 let, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in interesov ter pravic naročnika, naročnik pa lahko kadarkoli ugovarja takšni obdelavi, in sicer preko telefona 01 241 3131, e-pošte na naslov oskrba@mkz.si ali pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Naročnik ima kadarkoli pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahtevati njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati ugovor zoper obdelavo. Če meni, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na naši spletni strani www.mladinska.com/politikazasebnostimkz, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mkz.si.

Z naročilom naročnik potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pod matično številko 5049130000, davčna številka Si61753181, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR, veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com, T: 01 241 3600.
 
 
 
  *Strinjam se in potrjujem naročilo z obveznostjo plačila.
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja