Brezplačni ogledni izvod revije PIL

Brezplačni ogledni izvod revije PIL

 
 
 

 
   
V reviji boste našli najrazličnejše rubrike (teta Justi, Ogledalo, Ti in jaz, testi ...), z nepogrešljivimi odgovori strokovnjakov in s svežimi novicami Lahkotnejše teme (prosti čas, glasba, film, šport, moda …) se učinkovito prepletajo z resnejšimi temami (narava, znanost, tuje dežele, ekologija …).

Revija je namenjena otrokom od 4. do 9. razreda.

Če pa revijo že poznate, lahko naročilo na revijo Pil oddate tukaj.    
 
 
 
Prosimo vas, da v spodnja polja vpišete svoj naslov (naslov polnoletne osebe), kamor vam bomo lahko poslali revijo.
 
Ima in priimek starša* 
 
Ulica in hišna številka* 
 
Poštna št. in naziv pošte* 
 
E-mail naslov (na e-naslov vam bomo poslali potrditev naročila in povzetek spletnega obrazca)  
 
 
Če želite, da vas obveščamo o ponudbah in novostih Mladinske knjige (tj. Mladinske knjige Založbe d.d. in Mladinske knjige Trgovine d.o.o.), vas vabimo, da izpolnite spodnje soglasje in vpišete svoje osebne podatke:
Dovoljujem, da Mladinska knjiga Založba d.d. in Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. kot skupna upravljavca in njuni pogodbeni obdelovalci (v nadaljevanju: Mladinska knjiga) do mojega preklica soglasja
   
 
obdeluje moje osebne podatke za namen pošiljanja e- novic Mladinske knjige na zgoraj vpisani e-naslov; e-novice lahko vsebujejo tudi komercialne ponudbe, ki lahko temeljijo na mojih predhodnih odzivih, prepoznavanju mojih interesov ter predvidevanju o tem, kaj bi me v bodoče lahko zanimalo, ter da mi posreduje po vsebini ter času prilagojena trženjska sporočila in/ali ponudbe na kontaktne naslove, ki sem jih Mladinski knjigi zaupal.
 
 
 
 
   
 
obdeluje moje osebne podatke za namen obveščanja o svojih ponudbah na mojo telefonsko ali GSM številko.
 
Telefon/GSM:   
 
 
 
 
Kadarkoli lahko zahtevam, da Mladinska knjiga v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za zgoraj navedene namene ter me o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvesti. Svojo zahtevo lahko kadar koli posredujem Mladinski knjigi preko tel. 080 1205, preko elektronske pošte info@mkz.si ali pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave mojih osebnih podatkov, ki se je izvajala do takrat. Prav tako lahko kadar koli zahtevam dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo, izbris ali omejitev obdelave, imam pa tudi pravico do ugovora obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu in pravico do prenosljivosti podatkov. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.mladinska.com/politikazasebnostimkz in www.mladinska.com/politikazasebnostimkt, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na e-naslov: dpo@mkz.si.
 
 
 
Splošni pogoji poslovanja
Označite s kljukico (pred oddajo naročila oglednega izvoda se morate strinjati s splošnimi pogoji):
 
 
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI za BREZPLAČNE OGLEDNE IZVODE:

Ti splošni pogoji se uporabljajo za sklenitev pogodbe o posameznem naročilu, ki se ga odda po izpolnitvi kviza, ki je dostopen na http://pravarevija.mladinska.com/ in s katerim lahko posameznik naroči en (1) brezplačni ogledni izvod priporočene revije.

Naprošamo vas, da pred oddajo naročilnice pozorno preverite pravilnost vnesenih podatkov. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

Naročilo za brezplačen ogledni izvod priporočene revije vam bomo dostavili na naslov, ki ga boste navedli v spletni naročilnici. Za kakršnakoli vprašanja ali dodatne informacije pokličite telefonsko številko 01 307 8040 ali 080 1108.

Dokazila o posameznem naročilu so skupaj s splošnimi pogoji poslovanja shranjena v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založbe d.d. (v nadaljevanju: MKZ) in dostopna na podlagi zahteve. Pogodba o posameznem naročilu je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostave blaga.

MKZ odgovarja za stvarne napake prodanega blaga skladno z veljavno zakonodajo.
Reklamacije in pritožbe sprejema na telefonsko številko 01 241 31 48, po e-pošti na naslov oskrbarevij@mkz.si ter pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Reklamacije bodo rešene v najkrajšem možnem času. V obvestilu o napaki morate natančneje opisati napako in predstavniku MKZ omogočiti, da stvar pregleda. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga lahko sprožili v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Od naročila lahko odstopite v 14 dneh od dneva, ko pridobite dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto vas tretja oseba, ki ni prevoznik in ste jo določili v ta namen. V zgoraj navedenem roku morate MKZ obvestiti o odstopu od naročila, za kar lahko neobvezno uporabite pisni obrazec, ki ga pošljete po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov oskrbarevij@mkz.si ali po faksu na št. 01 425-0185.
Če odstopite od naročila, ste dolžni prejeto blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini ter na lastne stroške s priporočeno pošiljko vrniti v 14 dneh od dneva, ko ste MKZ obvestili o odstopu, na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Vrnitev blaga v roku za odstop od posameznega naročila se šteje za sporočilo o odstopu od posameznega naročila.

Z Vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava vaših osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: vašega izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med nami in vami zaradi vaših preteklih nakupov našega blaga skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru takšna obdelava poteka omejeno časovno obdobje, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in vaših interesov ter pravic kot kupca. V kolikor želite, lahko ob oddaji naročila podate tudi soglasje, s katerim dovoljujete, da MKZ do vašega preklica soglasja obdeluje vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja v obsegu, kot ga opredelite ob sami podaji soglasja. V kolikor boste podali soglasje in vpisali naslov, vam bomo pošiljali tiskane mailinge in ponudbe. Če boste vpisali vašo telefonsko številko nam dovoljujete, da vas bodo s ponudbami seznanjali telefonski svetovalci. Z vpisanim e-naslovom podajate soglasje, da na vas naslavljamo in vam pošiljamo e-mailinge in e-novičke.

Kadarkoli imate pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahtevati njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati ugovor zoper obdelavo. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na naši spletni strani www.mladinska.com/politikazasebnostimkz z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mkz.si .

S klikom na gumb "Potrdi/oddaj" potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom splošnih pogojev, ki so tu navedeni, in da ste bili na te pogoje ob naročilu izrecno opozorjeni.

Mladinska knjiga Založba d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR, matična številka: 5049130, TRR odprt pri NLB d. d. Ljubljana št. SI56 02922-0013116626. Družba je zavezana za plačilo DDV (ID št. SI61753181, DU Ljubljana). Veljaven elektronski naslov družbe je info@mladinska.com.
 
 
  Strinjam se s splošnimi pogoji.
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja