Ogledni izvod revije GEA

Ogledni izvod revije GEA

 
 
 
 
 
Pred vami se nahaja obrazec za naročilo brezplačnega oglednega izvoda revije Gea.
Prosimo vas, da v spodnja polja vpišete svoj naslov, kamor vam bomo lahko poslali revijo.
 
Ime in priimek* 
 
Ulica in hišna številka* 
 
Poštna št. in naziv pošte* 
 
E-naslov* 
 
Telefonska številka 
 
Datum rojstva 
 
 
V spodnje polje lahko vpišete vaše morebitno sporočilo.
 
 
 
 
Splošni pogoji poslovanja
Označite s kljukico (pred oddajo naročila oglednega izvoda se morate strinjati s splošnimi pogoji):
 
 
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI:
Za kakršnakoli vprašanja ali dodatne informacije pokličite brezplačno telefonsko številko 01 307 8040.
S klikom na okence "Strinjam se s splošnimi pogoji" potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji poslovanja in da ste bili nanje izrecno opozorjeni, ter dovoljujete, da Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., in Cankarjeva založba – Založništvo d.o.o., z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Sklenjena pogodba/naročilo je shranjeno v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založbe d.d., Slovenska 29, Ljubljana, info@mladinska.com.
Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, info@mladinska.com. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR. Družba je zavezana za plačilo DDV (ID št. SI61753181, DU Ljubljana). Matična številka: 5049130. TRR pri NLB d. d. Ljubljana 02922-0013116626. Mladinska knjiga Založba, d. d. je članica Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja založnikov in knjigotržcev Slovenije.
 
 
  Strinjam se
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja