Naročilnica: revija GEA

Naročilnica: revija GEA

 
 
 
 
 
NAROČILO
DA, želim naročiti: *
(prosimo, označite)
 
 
 
 
   
3-MESEČNA NAROČNINA NA REVIJO GEA
 
Povečaj
 
3-MESEČNA NAROČNINA NA REVIJO GEA
 
Ob naročilu 3 številk revije Gea vam pripada 15 % popusta
Cena:  16,26 € 
Akcijska cena:  13,80 € 
 
 
 
   
LETNA NAROČNINA NA REVIJO GEA
 
Povečaj
 
LETNA NAROČNINA NA REVIJO GEA

Ob letni naročnini revije Gea vam pripada 15 % popusta in praktično darilo: steklenica za vodo. 
Cena:  65,04 € 
Akcijska cena:  3 x 18,40 € ali 55,20 € (12 številk) 
 
 
 
   
Ker sem izbral letno naročnino na revijo Gea, želim prejeti darilo!
DARILO: STEKLENIČKA ZA VODO
 
Povečaj
 
DARILO: STEKLENIČKA ZA VODO
Ob izbiri letne naročnine na revijo Gea boste prejeli še praktično darilo:
STEKLENIČKA ZA VODO s hladilnim vložkom, 500 ml 
Cena:  12,95 € 
Akcijska cena:  BREZPLAČNO 
 
 
 
 
NAROČNIK/PLAČNIK REVIJE
(polnoletna oseba oziroma podjetje)
Prosimo, izpolnite podatke o plačniku revije:
 
Ime in priimek plačnika:* 
 
Naziv podjetja: 
 
Davčna številka podjetja: 
 
Matična številka podjetja: 
 
Ulica in hišna številka* 
 
Poštna številka:* 
 
Naziv pošte:* 
 
E-pošta* 
 
Davčna številka:* 
 
Telefonska številka: 
 
GSM številka: 
 
Rojstni datum: 
 
Mesec, s katerim naročate:* 
 
 
PLAČILO
Prosimo, označite število obrokov:
  Plačati želim v enem obroku.
  Plačati želim v treh obrokih (možno samo ob letni naročnini).
 
 
 
NAROČNIK
Prosimo, označite:
  Fizična oseba
  Pravna oseba
 
 
 
KOMENTAR
V spodnje polje lahko vpišete svoj komentar:
 
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Prosimo vas, da s kljukico v spodnjem polju potrdite, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja:
 
 
 
 
PREVZEM NAROČILA IN SPLOŠNI POGOJI:
Naročilnico na revijo bomo v spletnem uredništvu ročno zajeli in oskrbeli do izida naslednje številke revije. Za kakršnakoli vprašanja ali dodatne informacije pokličite brezplačno telefonsko številko 080 11 08.
Cene so v evrih (€) in veljajo za dostavo revij v Sloveniji. DDV in poštnina sta zajeta v ceno. Objavljene cene na naročilnici veljajo v času trajanja te ponudbe, to je do konca junija 2017. Ob letni naročnini na revijo Gea vam pripada tudi darilo.
Letno naročnino zaračunavamo v 3 obrokih brez obresti, prvi obrok zapade 15 dni od datuma izdaje računa, naslednji obroki zapadejo čez 31 dni od zapadlosti predhodnega obroka. 3-mesečno naročnino zaračunavamo v enem obroku. Če se na revijo naročite med letom, vam bomo poslali položnice le za številke, ki jih boste med letom tudi prejeli. Če zamudite plačilo kupnine, ste dolžni plačati prodajalcu zakonske zamudne obresti v višini, kot jih določa zakon.
S klikom na gumb "Strinjam se s splošnimi pogoji" potrjujete, da ste seznanjeni s prodajno-plačilnimi pogoji, ki so na naročilnici, in da ste bili nanje ob nakupu izrecno opozorjeni ter dovoljujete, da Mladinska knjiga Založba, d. d., Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., in Cankarjeva založba – založništvo, d. o. o., z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da Založba v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja in vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo pisno ali po telefonu na lastne stroške.
Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Sklenjena pogodba je shranjena v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založba, d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.
Naročilo na domači naslov bomo vsako leto obnovili, dokler ga ne boste pisno ali osebno preklicali. Preklic velja za naslednje obračunsko obdobje.
Pri sklenitvi pogodbe o dobavi časopisov, revij in periodičnega tiska nimate pravice do odstopa od pogodbe za že prejete izvode. Če ne poravnate zapadlih obveznosti v rokih, ki sta navedena na položnicah, zapade celotna preostala kupnina v takojšnje plačilo, ter jo bomo sodno izterjali z zakonskimi zamudnimi obrestmi, pred tem pa bomo pustili petnajstdnevni rok za poravnavo obveznosti.
Vse informacije, reklamacije, odpovedi sprejemamo na elektronski naslov oskrbarevij@mkz.si, ga. Slađana Kostrešević, MKZ, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na telefonsko stevilko 01 241 31 48.
S klikom na gumb "Strinjam se s splošnimi pogoji" potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno-plačilnih pogojev, ki so tu navedeni, in da ste bili na te pogoje ob naročilu izrecno opozorjeni.
Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, info@mladinska.com. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR. Družba je zavezana za plačilo DDV (ID št. SI61753181, DU Ljubljana). Matična številka: 5049130. TRR pri NLB d. d. Ljubljana 02922-0013116626. Mladinska knjiga Založba, d. d. je članica Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja založnikov in knjigotržcev Slovenije.
 
 
  *Strinjam se in potrjujem naročilo z obveznostjo plačila.
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja