Naročilnica za poverjenike

Naročilnica za poverjenike

 
 
 
 
 
Spoštovana poverjenica, spoštovani poverjenik!
Pred vami je obrazec za vnos števila naročil na posamezno revijo. Prosimo, natančno izpolnite spodnja polja.
Izberite način nagrajevanja:
 
*
 
 
  Nagrada za poverjeništvo
  Podarjena revija (v komentar v spodnji del obrazca napišite, katero revijo želite prejemati kot nagrado)
  Bon za nakup knjig Mladinske knjige Založbe ali Cankarjeve založbe
 
 
 
Prosimo, da s klikom v kvadratek pred revijo označite kaj naročate.
V prazno polje vpišite tudi količino, ki jo naročate.
 
 
*
 
 
  CICIDO (cena: 3 x 18,80 € ali 56,40 €): 
  CICIBAN (cena: 3 x 18,80 € ali 56,40 €): 
  CICI ZABAVNIK (cena: 3 x 18,50 € ali 55,50 €): 
  MOJ PLANET (cena: 3 x 18,50 € ali 55,50 €): 
  PIL (cena: 3 x 19,20 € ali 57,60 €): 
  GEA (cena: 3 x 19,20 € ali 57,60 €): 
 
 
 
Prosimo, da nam po navadni pošti odpošljete tudi naročilnice, ki so vam jih izročili otroci!!!
Prosimo, v spodnja polja vpišite svoje podatke.
 
Ime* 
 
Priimek* 
 
E-pošta* 
 
Naziv ustanove* 
 
Ulica ustanove* 
 
Poštna številka* 
 
Naziv pošte* 
 
Telefonska številka* 
 
Datum rojstva 
 
 
Ste v prejšnjem šolskem letu že sodelovali z nami?
 
*
 
 
  DA
  NE
 
 
 
V kolikor ste nasledili poverjeništvo, vpišite kdo je bil vaš predhodnik oz. predhodnica:
 
Ime in priimek 
 
 
Komentar
Prosimo, da s kljukico v spodnjem kvadratku potrdite, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja.
 
 
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI

1. Sodelovanje in pogodbena obdelava

Poverjenik pomaga Mladinski knjigi Založbi d.d. (MKZ) pri sklepanju naročil za revije, ki jih izdaja MKZ tako, da v ustanovi, v kateri je zaposlen, zbira naročilnice ter z vpisnim plakatom osebne podatke potencialnih naročnikov. Slednjim MKZ pošlje ponudbo in račun, s plačilom katerega je sklenjena enoletna pogodba (od 1.9. do 31.8. naslednjega leta) za naročeno revijo. Po sklenitvi pogodbe med MKZ in naročnikom se poverjenik zavezuje, da bo naročene revije, ki jih bo prejel s strani MKZ, izročil otrokom, navedenim v naročilnicah oz. na vpisnem plakatu.

Poverjenik se skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), šteje za obdelovalca osebnih podatkov, saj se zavezuje, da bo za MKZ kot upravljalca zbiral osebne podatke s strani (potencialnih) naročnikov ter jih skupaj z naročilnicami in vpisnimi plakati posredoval MKZ. Poverjenik bo za MKZ zbral oz. pridobil in MKZ izročil osebne podatke, kot izhaja iz naročilnice in vpisnega plakata, ki ga poverjeniku izroči MKZ. Osebni podatki bodo oz. so del zbirke naročnikov revij upravljalca MKZ. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v osebnih privolitvah posameznikov oz. njihovih zakonitih zastopnikov ter na podlagi obstoječih pogodbenih razmerij s posamezniki oz. njihovimi zakonitimi zastopniki.

Poverjenik je dolžan pri izvajanju vseh opravil ravnati v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in po izrecnih navodilih MKZ. Poverjenik se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke pridobival in uporabljal zgolj za posredovanje le-teh MKZ in izvrševanje pogodb med MKZ in naročniki in jih ne bo uporabljal ali izvajal za noben drug namen. Obenem se poverjenik zavezuje, da osebnih podatkov ne bo razkril ali prenesel v katero koli drugo državo ali na kogarkoli tretjega.

Poverjenik se zavezuje, da bo kot poslovno skrivnost trajno varoval vse podatke, ki mu bodo dostopni pri sodelovanju z MKZ (tudi osebne podatke), ter da bo zagotavljal vse postopke in ukrepe za varstvo osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, predvsem da bo osebne podatke hranil v zaklenjenih prostorih in omarah, preprečeval nepooblaščen dostop do teh podatkov ter le-te trajno uničil po izpolnitvi namena oz. jih na poziv MKZ takoj vrnil, morebitne kopije pa trajno uničil.
Poverjenik se zavezuje, da bo prenos osebnih podatkov izvedel tako, da bodo onemogočene zlorabe s strani tretjih oseb, in sicer tako, da bo vse dokumente, na katerih bodo navedeni osebni podatki, pošiljal MKZ v zaprti ovojnici, ki je izdelana tako, da pri osvetlitvi ovojnice ni mogoče videti vsebine ovojnice, ter da ovojnice ni mogoče odpreti brez vidnih sledi, da je bilo to storjeno. Poleg tega se poverjenik zavezuje, da bo MKZ omogočil nadzor nad njegovim izvajanjem postopkov in ukrepov v zvezi z osebnimi podatki ter pomagal MKZ z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, predvsem glede poznejšega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki zbrani, uporabljeni ali kako drugače obdelani in sicer za obdobje 5 let.

2. Varstvo vaših osebnih podatkov

Z Vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava vaših osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: vašega izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med nami in vami zaradi vaših preteklih nakupov našega blaga skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru takšna obdelava poteka omejeno časovno obdobje, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in vaših interesov ter pravic kot kupca. V kolikor želite, lahko ob oddaji naročilnice za poverjenike podate tudi soglasje, s katerim dovoljujete, da MKZ do vašega preklica soglasja obdeluje vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja v obsegu, kot ga opredelite ob sami podaji soglasja.

Kadarkoli imate pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podate ugovor zoper obdelavo. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.mladinska.com/politikazasebnostimkz. Elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@mkz.si.

S podpisom naročilnice za poverjenike poverjenik potrjuje, da se strinja s temi splošnimi pogoji.

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130000, davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com.
 
 
 
  *Strinjam se in potrjujem naročilo z obveznostjo plačila.
 
 
 
V spodnje polje lahko vpišete svoj komentar:
 
 
 
 
Splošni pogoji poslovanja
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja