Naročilnica PIL

Naročilnica PIL

 
 
 

 
Naročite revijo še danes in si zagotovite 15 % popust ter darilo in priloge!
Ob naročilu kompleta dveh revij 25 % popust!          

Cene veljajo za dostavo revij v Sloveniji.        
 
 
 
NAROČILO
DA, naročam (prosimo, označite prazen kvadratek pred revijo oziroma kompletom): *
 
 
 
   
REVIJA PIL
 
Povečaj
 
REVIJA PIL
Najbolj priljubljena revija za šolarje - že 68 let! Šolarjem pomaga pri odraščanju. Prinaša glasbene, filmske, modne in športne novice, obravnava pa tudi resnejše teme.

Za samo 4,60 EUR na mesec!

IMENITNO DARILO:
palica za selfije (prejmete poleg novemrske številke)
 
Cena:  65,04 € 
Akcijska cena:  3 x 18,40 € ali 55,20 € 
 
 
 
   
KOMPLET REVIJ PIL + CICIDO
 
Povečaj
 
KOMPLET REVIJ PIL + CICIDO
Prijazno denarnici: - 25 % za naročnike na dom

3 IMENITNA DARILA
- pri reviji Pil: palica za selfije (prejmete poleg novembrske številke)
- pri reviji Cicido: kartonka z ugankami Kaj je to? (prejmete poleg novembrske številke) in DVD z animiranimi filmi (prejmete poleg marčne številke)

 
 
Cena:  125,88 € 
Akcijska cena:  3 x 31,44 € ali 94,32 € 
 
 
 
   
KOMPLET REVIJ PIL + CICIBAN
 
Povečaj
 
KOMPLET REVIJ PIL + CICIBAN
Prijazno denarnici: - 25 % za naročnike na dom

3 IMENITNA DARILA
- pri reviji Pil: palica za selfije (prejmete poleg novembrske številke)
- pri reviji Ciciban: slikanica Iščemo hišico (prejmete poleg novembrske številke) in DVD z animiranimi filmi (prejmete poleg marčne številke)
 
Cena:  130,08 € 
Akcijska cena:  3 x 32,48 € ali 97,44 € 
 
 
 
   
KOMPLET REVIJ PIL + CICI ZABAVNIK
 
Povečaj
 
KOMPLET REVIJ PIL + CICI ZABAVNIK
Prijazno denarnici: - 25 % za naročnike na dom

2 IMENITNI DARILI
- pri reviji Pil: palica za selfije (prejmete poleg novembrske številke)
- pri reviji Cici zabavnik: kolebnica (prejmete poleg novembrske številke)

 
 
Cena:  125,88 € 
Akcijska cena:  3 x 31,44 € ali 94,32 € 
 
 
 
   
KOMPLET REVIJ PIL + MOJ PLANET
 
Povečaj
 
KOMPLET REVIJ PIL + MOJ PLANET
Prijazno denarnici: - 25 % za naročnike na dom

3 IMENITNA DARILA
- pri reviji Pil: palica za selfije (prejmete poleg novembrske številke)
- pri reviji Moj planet: Žepna enciklopedija Da Vinci Learning (prejmete poleg novembrske številke) in drobižnica (prejmete poleg marčne številke)
 
Cena:  125,88 € 
Akcijska cena:  3 x 31,44 € ali 94,32 € 
 
 
 
   
KOMPLET REVIJ PIL + GEA
 
Povečaj
 
KOMPLET REVIJ PIL + GEA
Prijazno denarnici: - 25 % za naročnike na dom

2 IMENITNI DARILI
- pri reviji Pil: palica za selfije (prejmete poleg novembrske številke)
- pri reviji Gea: termovka (prejmete decembra)

 
 
Cena:  130,08 € 
Akcijska cena:  3 x 32,48 € ali 97,44 € 
 
 
 
 
PREJEMNIK REVIJE (otrokovi podatki)
Prosimo, izpolnite podatke o prejemniku revije:
 
Ime in priimek otroka:* 
 
Ulica in hišna številka:* 
 
Poštna številka:* 
 
Naziv pošte:* 
 
Datum rojstva: 
 
 
NAROČNIK/PLAČNIK REVIJE (polnoletna oseba oz. podjetje)
Prosimo, izpolnite podatke o plačniku revije:
 
Ime in priimek plačnika:* 
 
Sorodstveno razmerje (starši, stari starši ...):* 
 
Naziv podjetja: 
 
Davčna številka podjetja: 
 
Matična številka podjetja: 
 
Ulica in hišna številka:* 
 
Poštna številka:* 
 
Naziv pošte:* 
 
E-pošta:* 
 
Davčna številka:* 
 
Telefonska številka: 
 
GSM številka: 
 
Datum rojstva: 
 
Mesec, s katerim naročate:* 
 
 
PLAČILO
Prosimo, označite število obrokov:
  Plačati želim v enem obroku.
  Plačati želim v treh obrokih.
 
 
 
NAROČNIK
Prosimo, označite:
  Fizična oseba
  Pravna oseba
 
 
 
KOMENTAR
V spodnje polje lahko vpišete svoj komentar:
 
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Prosimo vas, da s kljukico v spodnjem polju potrdite, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja:
 
 
 
 
PREVZEM NAROČILA IN SPLOŠNI POGOJI:
Naročilnico na revijo bomo v spletnem uredništvu ročno zajeli in oskrbeli do izida naslednje številke revije. Za kakršnakoli vprašanja ali dodatne informacije pokličite brezplačno telefonsko številko 080 11 08.
Cene so v evrih (€) in veljajo za dostavo revij v Sloveniji. DDV in poštnina sta zajeta v ceno. Objavljene cene na naročilnici veljajo za izvode revij, izdane v obdobju od septembra 2016 do avgusta 2017.
Naročnino za drugo polletje bomo zaračunali v enem obroku brez obresti. Letno naročnino zaračunavamo v 3 obrokih brez obresti, prvi obrok zapade 15 dni od datuma izdaje računa, naslednji obroki zapadejo čez 31 dni od zapadlosti predhodnega obroka. Če se na revijo naročite med šolskim letom, vam bomo poslali položnice le za številke, ki jih boste med letom tudi prejeli. Če zamudite plačilo kupnine, ste dolžni plačati prodajalcu zakonske zamudne obresti v višini, kot jih določa zakon.
S klikom na gumb "Strinjam se s splošnimi pogoji" potrjujete, da ste seznanjeni s prodajno-plačilnimi pogoji, ki so na naročilnici, in da ste bili nanje ob nakupu izrecno opozorjeni ter dovoljujete, da Mladinska knjiga Založba, d. d., Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., in Cankarjeva založba – založništvo, d. o. o., z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da Založba v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja in vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo pisno ali po telefonu na lastne stroške.
Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Sklenjena pogodba je shranjena v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založba, d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.
Naročilo na domači naslov bomo vsako leto obnovili, dokler ga ne boste pisno ali osebno preklicali. Preklic velja za naslednje obračunsko obdobje.
Pri sklenitvi pogodbe o dobavi časopisov, revij in periodičnega tiska nimate pravice do odstopa od pogodbe za že prejete izvode. Če ne poravnate zapadlih obveznosti v rokih, ki sta navedena na položnicah, zapade celotna preostala kupnina v takojšnje plačilo, ter jo bomo sodno izterjali z zakonskimi zamudnimi obrestmi, pred tem pa bomo pustili petnajstdnevni rok za poravnavo obveznosti.
Vse informacije, reklamacije, odpovedi sprejemamo na elektronski naslov oskrbarevij@mkz.si, ga. Slađana Kostrešević, MKZ, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na telefonsko številko 01 241 31 48.
S klikom na gumb "Strinjam se s splošnimi pogoji" potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno-plačilnih pogojev, ki so tu navedeni, in da ste bili na te pogoje ob naročilu izrecno opozorjeni.
Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, info@mladinska.com. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR. Družba je zavezana za plačilo DDV (ID št. SI61753181, DU Ljubljana). Matična številka: 5049130. TRR pri NLB d. d. Ljubljana 02922-0013116626. Mladinska knjiga Založba, d. d. je članica Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja založnikov in knjigotržcev Slovenije.
 
 
  *Strinjam se in potrjujem naročilo z obveznostjo plačila.
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja