Pristopnica za včlanitev v društvo Modrin

Pristopnica za včlanitev v društvo Modrin

 
 
 

 
Članarina za leto 2024 znaša 25 EUR.

Zaposlenim v Mladinski knjigi se po včlanitvi bremeni od osebnega dohodka, zunanji člani znesek nakažejo na TRR, ki je: ŠKD Modrin, SI56 0203 8025 7109 413 s pripisom "članarina 2024", ali v času uradnih ur v tajništvu društva.                        
 
 
 
Želim se včlaniti v društvo Modrin
Podatki označeni z * so obvezni.
 
 
Ime in priimek* 
 
E-naslov* 
 
Datum rojstva* 
 
Domači naslov* 
 
Mobilni telefon* 
 
 
KOMENTAR
V spodnje polje lahko vpišete svoj komentar:
 
 
 
 
Splošni pogoji poslovanja
Označite s kljukico (obvezno):
 
 
 
 
S klikom na gumb "Strinjam se" soglašam, da bom redno plačeval članarino in da sem seznanjen s pravili delovanja društva, ki so objavljena na spletnem naslovu www.mladinska.com/skupina_mk/drustvo_modrin/o_drustvu. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, odda pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo, ki nima poslovne sposobnosti in za osebo do dopolnjenega petnajstega leta starosti mora zakoniti zastopnik društvu Modrin podati pisno soglasje, da je tako članstvo lahko odobreno. 
Z oddajo spletnega obrazca dovoljujem, da društvo Modrin z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic v zvezi s članstvom v društvu vzpostavi, vzdržuje in upravlja z mojimi osebnimi podatki za čas članstva v društvu. K temu spada tudi javna objava slikovnega, zvočnega ali video materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje podatke. Društvo zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Politika varstva osebnih podatkov društva je dosegljiva na tem naslovu
 
 
  * Strinjam se
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja