Pristopnica za včlanitev v društvo Modrin

Pristopnica za včlanitev v društvo Modrin

 
 
 

 
Članarina za leto 2018 je 15 EUR.
Zaposleni v Mladinski knjigi plačajo prek plače po včlanitvi, zunanji člani pa prek TRR, ki je: ŠKD Modrin, SI56 0203 8025 7109 413 s pripisom "članarina 2018".   
 
 
 
Želim se včlaniti v društvo Modrin
Podatki označeni z * so obvezni.
 
 
Ime in priimek* 
 
Št. osebnega dokumenta* 
 
E-naslov* 
 
Datum rojstva* 
 
Domači naslov* 
 
Mobilni telefon* 
 
 
KOMENTAR
V spodnje polje lahko vpišete svoj komentar:
 
 
 
 
Splošni pogoji poslovanja
Označite s kljukico (obvezno):
 
 
 
 
S klikom na gumb "Strinjam se" soglašam, da bom redno plačeval članarino in da sem seznanjen s pravili delovanja društva. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, odda pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega petnajstega leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Z oddajo spletnega obrazca dovoljujem, da društvo Modrin z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic v zvezi s članstvom v društvu vzpostavi, vzdržuje in upravlja z mojimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Društvo zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
 
 
  * Strinjam se
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja