Knjiga pohval in pritožb

Knjiga pohval in pritožb

 
 
 
 
 
Imate komentar, pripombo, predlog ali vprašanje?
Pišite nam!
Podatki označeni z * so obvezni.
 
 
Ime* 
 
Priimek* 
 
Naslov* 
 
Kraj* 
 
Pošta* 
 
E-naslov* 
 
Komentar 
 
 
Splošni pogoji poslovanja
Označite s kljukico, da se strinjate s splošnimi pogoji:
 
 
 
 
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s prodajno-plačilnimi pogoji in da sem bil nanje izrecno opozorjen, ter dovoljujem, da Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d.d. in Cankarjeva založba – Založništvo d.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo z mojimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje, ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške. V primeru, da se odločite za plačilo na obroke vpišite davčno številko. Če sodelujete v nagradni igri, bomo v primeru, da boste izžrebani, pred izročitvijo nagrade potrebovali vašo davčno številko in davčno izpostavo, kot to zahteva Zakon o dohodnini.

Če vam prejeti izdelki ne ustrezajo in želite odstopiti od pogodbe, nam to v 15 dneh od prejema naročenega blaga sporočite na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, in blago vrnite s priporočeno pošiljko v 15 dneh. Vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Če boste zamudili s plačilom najmanj dveh zaporednih obrokov, zapade celotna preostala kupnina v takojšnje plačilo, ter jo bomo sodno izterjali z zakonskimi zamudnimi obrestmi, pred tem pa vam pustili petnajstdnevni rok za poravnavo obveznosti. Mladinska knjiga Založba d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 29, 1000  Ljubljana. V primeru spora je za rešitev spora pristojno sodišče po stalnem prebivališču kupca.
 
 
 
  * Strinjam se
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja