Nagradna igra Poletni knjigolov

Nagradna igra Poletni knjigolov

 
 
 

 

Nagradna igra traja do vključno 31. 8. 2019. Nagrajenci bodo objavljeni 6. 9. 2019 na spletni strani poletniknjigolov.mladinska.com in obveščeni po e-pošti. 
 
 
 
 
Podatki
 
E-naslov* 
 
Ime* 
 
Priimek* 
 
 
Za sodelovanje v nagradni igri se morate strinjati s pogoji in pravili nagradne igre ter s politiko upravljanja z osebnimi podatki
 
 
 
 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE POLETNI KNJIGOLOV

ORGANIZATOR

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00 z matično št.: 5049130000, davčna št. SI61753181, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.
Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com, T: 01 241 3600.

Pravila in pogoji se nanašajo na objavo za nagradno igro 'Poletni knjigolov', ki poteka na spletnem mestu poletniknjigolov.mladinska.com, ki je v lasti Mladinske knjige.

Nagradna igra traja od 1.7. 2019 do 31. 8. 2019.

NAGRADA

Nagradni sklad: 5 x nahrbtnik vreča, v vrednosti 14,90 EUR

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada ni prenosljiva. V vrednosti razpisane nagrade je že vštet DDV.

Razpisane nagrade v naravi so v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od bruto vrednosti nagrade, če ta presega 42,00 EUR. V davčno osnovo se ne všteva skupna vrednost posamičnih nagrad (vrednost posamične nagrade je nižja od 42,00 EUR) isti fizični osebi v davčnem letu do vrednosti 84,00 EUR. Če nagrada presega 42,00 EUR, bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali vašo davčno številko. V primeru, da nam davčne številke ne boste sporočili, vam nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo izpolnili podatke na spletnem mestu poletniknjigolov.mladinska.com.

Organizator bo v nagradnem žrebanju, ki bo 3.9.2019 upošteval vse oddane odgovore za sodelovanje, ki jih bo prejel najkasneje do 31.8.2019 do 24. ure.

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na spletni strani:

• izpolni prijavnico s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek in e-naslov), in
• poda soglasje, da mu Mladinska knjiga Založba, d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana in Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o, Slovenska 29, 1000 Ljubljana na njegov e-poštni naslov pošiljata e-sporočila za namen neposrednega trženja,
• ter se strinja s pravili sodelovanja v poletnem knjigolovu.

S podpisom in soglašanjem s pravili nagradne igre se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične polnoletne osebe s polno poslovno sposobnostjo in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Zaposleni v družbah Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Cankarjeva založba – Založništvo d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega) v tej nagradni igri ne smejo sodelovati.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane prijavnice oz. e-vprašalniki ter udeleženci, ki imajo na dan glasovanja veljavno soglasje za neposredno trženje.

OBVESTILO O REZULTATIH NAGRADNE IGRE TER PREVZEM NAGRAD

Nagradno žrebanje bo potekalo dne 3.9.2019 v prisotnosti 3 članske komisije.

Nagrajenci bodo o rezultatu nagradne igre obveščen na spletni strani poletniknjigolov.mladinska.com in sicer dne 6.9. 2019 in na FB profilu Mladinska knjiga dne 6.9.2019. Nagrajenec je dolžan v roku 10 dni po objavi na spletni strani posredovati podatke za izročitev nagrade (in sicer ime in priimek, naslov, davčno številko), v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se nagrajencu nagrada pošlje po pošti na navedeni naslov ali pa jo v navedenem roku po predhodnem dogovoru z organizatorjem osebno prevzame, najkasneje 30 dni po objavi nagrajenca.

Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti in tudi ni dolžan izvesti dodatnega žrebanja.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Organizator oz. njegovi pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke, ki so označeni kot obvezni (ime, priimek, e-naslov), uporabili zgolj za potrebe izvedbe te nagradne igre in za druge namene, opredeljene v teh pravilih. Z Vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.mladinska.com/politikazasebnostimkz, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mkz.si.


ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani dobrezgodbe.com ter posledice nedelovanja ne glede na razlog nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.


REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja v roku 15 dni od objave nagrajenca.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na družbenem omrežju, kjer je nagradna igra objavljena. Splošni pogoji in pravila te nagradne igre so v celoti dostopni na poletniknjigolov.mladinska.com.

Morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro, lahko pošljete na elektronski naslov info@mladinska.com ali pokličete na tel. št. 01 241 30 00.

 
 
  *Strinjam se s pravili in pogoji nagradne igre
 
 
 
 
 
 
 
Prijavljam se na e-novice in dovoljujem, da Mladinska knjiga Založba d.d. in Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. kot skupna upravljavca in njuni pogodbeni obdelovalci (v nadaljevanju: Mladinska knjiga) do mojega preklica soglasja obdeluje moje osebne podatke za namen pošiljanja e-novic Mladinske knjige, ki lahko vsebujejo obvestila in reklamna sporočila o ponudbi Mladinske knjige, po vsebini in času prilagojena na podlagi mojih predhodnih odzivov in mojih prepoznanih ali izraženih interesih, na kontaktne naslove, ki sem jih Mladinski knjigi zaupal. O svojih pravicah v zvezi z obdelavo mojih osebnih podatkov si lahko preberem TUKAJ.
 
 
  *Strinjam se s politiko upravljanja z osebnimi podatki
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja