Svet knjige - Klubromantik

Svet knjige - Klubromantik

 
 
 

Razlogi za članstvo v Svetu knjige:

 
V knjižnem klubu kupujete ceneje vse leto!

1. 20 % popust na vse knjižne izdaje v rednem klubskem programu, pri akcijah in knjigah četrtletja tudi do 60 % popusta!

2. Izjemen izbor izdaj najpomembnejših slovenskih založb: tuje in domače uspešnice, klasiki za otroke, mladino in odrasle.

3. Brezplačen četrtletni katalog za več kot 600 artikli za vso družino.

4. Ugodnost BonusPLUS: nakup najnovejših knjižnih novosti Mladinske knjige in Cankarjeve založbe velja kot redni četrtletni nakup, pridobite tudi dodatni bonus!

5. Izbrana ponudba iger, igrač, risank, glasbe in filmov.

6. Popusti in ugodnosti pri nakupu vstopnic za različne kulturne in druge prireditve.

7. Preprosto in udobno: www.svetknjige.si - več kot 1200 knjig in izdelkov 7 dni na teden in 24 ur na dan.

8. 22 klubskih centrov po vsej Sloveniji.

+ samo 1 članska obveznost.

Kupujete lahko kolikor in kadar želite: vaša edina članska dolžnost je le 1 nakup na četrtletje. 
Vaša soudeležba pri poštnini znaša 3,98 EUR (za naročila nad 40 EUR je poštnina brezplačna).               
 
 
 
JUNAK NJENEGA SRCA + PAST ZA MARKIZA + NAJLJUBŠI OSVAJALEC ob vpisu v Svet knjige samo 1 €!
 
 
 
   
 
Susan Elisabeth Philips; Sarah MacLain; Maya Banks
JUNAK NJENEGA SRCA + PAST ZA MARKIZA + NAJLJUBŠI OSVAJALEC

JUNAK NJENEGA SRCA

Annie Hewitt prispe na odmaknjeni otok sredi snežnega neurja na koncu svojih moči. Ko je mama umirala, se je zadolžila čez mero, ostala je brez službe in strehe nad glavo, zato se odpravi v hišico na otoku, v kateri je živela njena mama. V njenem kovčku so lutke, s katerimi si služi kruh: poleg romantičnih romanov, ki jih obožuje, in kančka poguma je to vse, kar sploh še ima ... Prevedla Petra Piber. 462 strani, trda vezava.PAST ZA MARKIZA

Najmlajša med škandaloznimi sestrami Talbot poskrbi za pravo presenečenje na zabavi, na kateri so vsi, ki v Londonu kaj štejejo! Svojega prešuštniškega svaka ujame med nečednim poslom in ga pahne v ribnik! Takoj se zave, da bo morala pobegniti iz Londona, če se hoče izogniti ogovarjanju in obvarovati sestre, zato izkoristi priložnost: pobegne iz mesta, v uniformi sluge markiza Eversleya in z njegovo kočijo ... Prevedla Daša Perme Jurjavčič. 448 strani, trda vezava.


NAJLJUBŠI OSVAJALEC

Genevieve McInnis je pred letom ugrabil Ian McHugh, ko je bila na poti k svojemu zaročencu. Pobil je njeno spremstvo, njo pa zaprl in mučil v svoji trdnjavi. Ko ga premaga Bowen Montgomery, se Genevieve kljub zlomljenemu duhu trpljenju, ki ga je morala prestati, zavzame za ljudi, ki so živeli v klanu njenega mrtvega mučitelja. Njeni starši mislijo, da je mrtva, zato Bowena prosi, naj jo le varno spravi do najbližjega samostana ... Prevedla Neža Kralj. 384 strani, trda vezava. 
Cena:  100,91 € 
Akcijska cena:  1 € ob vpisu v Svet knjige 
 
 
 
 
PRISTOPNICA V SVET KNJIGE
Izpolni novi član
Podatki označeni z * so obvezni.
 
 
Ime* 
 
Priimek* 
 
Naslov* 
 
Številka pošte in kraj* 
 
E-pošta* 
 
Datum rojstva 
 
Telefon 
 
Komentar 
 
 
Ob vpisu v Svet knjige se morate strinjati s splošnimi pogoji *
 
Splošni pogoji
 
 
 

DA, želim postati član oz. dovoljujem, da moj otrok/varovanec postane član knjižnega kluba SVET KNJIGE pri Mladinski knjigi Založbi d. d., Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljevanju: MKZ). Kot član lahko uveljavljam vse ugodnosti kluba. Sprejemam članske obveznosti oz. se zavezujem, da za članske obveznosti člana, ki sem ga vpisal v knjižni klub, odgovarjam kot solidarni porok. Članstvo sprejemam za najmanj dve leti. Soglašam, da me v okviru četrtletja obveščate o ponudbah po e-pošti, telefonu, SMS sporočilih in navadni pošti. Pogodba o članstvu se sklene z izpolnitvijo in potrditvijo spletne pristopnice oz. naročilnice. MKZ člana naproša, da pred potrditvijo pristopnice/naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. V kolikor v pristopnice/naročilnico ne bodo vneseni vsi zahtevani podatki, bo sistem člana na to opozoril in član brez dopolnitve pristopnice/naročila ne bo mogel oddati. Dokazila o pristopu oz. posameznem naročilu člana so skupaj s članskimi pravili in splošnimi pogoji poslovanja shranjena v Službi oskrbe kupcev MKZ in so članu dostopna na podlagi njegove zahteve.

Članstvo se avtomatično podaljšuje, vendar je izpis iz kluba možen kadarkoli po preteku dveh let od včlanitve. Po oddaji izstopne izjave v pisni obliki se bo članstvo zaključilo konec naslednjega četrtletja. Novi poslovno sposoben član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok poslovno nesposobnega člana lahko v štirinajstih dneh po podpisu pristopne izjave odstopi od pogodbe o članstvu v knjižnem klubu Svet knjige. V ta namen lahko član neobvezno uporabo pisni obrazec, ki ga je potrebno poslati po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov svet-knjige@mkz.si ali po faksu na št. 01 425-0185. Ugodnost ob vpisu pripada članu le v primeru rednega izpolnjevanja vseh članskih obveznosti in da ne pride do izstopa iz knjižnega kluba pred potekom dveletnega roka. V nasprotnem primeru MKZ za izbrani popust, uveljavljen ob vpisu, izstavi račun, ki ga je potrebno poravnati v 8 dneh po prejetju. V primeru odstopa od pogodbe v roku, se lahko član oz. v primeru, da je le ta brez poslovne sposobnosti njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok odloči, ali bo vrnil ob vpisu kupljeni artikel proti vračilu kupnine ali ga bo obdržal in doplačal razliko do polne maloprodajne cene.

Nepoškodovani artikel se lahko vrne na naslov PS Logistika d.o.o., Oddelek Knjiga, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, s pripisom »Za Svet knjige«, za že plačano kupnino pa MKZ vrne denar. V primeru odločitve, da se obdrži ob vpisu kupljeni artikel, ali če je vrnjeni artikel poškodovan, MKZ izstavi račun za doplačilo razlike do polne maloprodajne cene. V primeru, da član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok ne izpolni obveznosti obveščanja knjižnega kluba o vseh spremembah, ki lahko vplivajo na pogodbeno razmerje med strankama, član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok dovoljuje, da MKZ podatke pridobi pri pristojnih upravljavcih podatkov. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.

Član bo vsako četrtletje do roka nakupa, to je do 21. 2., 21. 5., 21. 8. in 5.11., iz klubskega programa izbral najmanj eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo. Članske obveznosti se izpolnjujejo v klubskih centrih ali z naročili na daljavo. V slednjem primeru MKZ naročeno pošlje po pošti v 8 dneh po prejemu naročila. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok plača naročeno v enkratnem znesku po povzetju. Stroške pošiljanja in poštnine si delita MKZ in član oz. njegov zakoniti zastopnik. Soudeležba pri poštnini je nominalno zapisana v aktualnem katalogu knjižnega kluba. Stroške plačilnega prometa, ki so objavljeni v aktualnem katalogu, poravna član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok. V primeru plačila s plačilno kartico kupec prejme pošiljko po pošti, brez dodatnih stroškov plačilnega prometa. Če do roka nakupa ne bo nič izbrano, član soglaša z nakupom knjige četrtletja. V tem primeru MKZ članu v 30 dneh po poteku roka nakupa izstavi račun, ki ga je treba poravnati v 8 dneh po prejetju. Po plačilu računa v roku 8 dni MKZ pošlje članu oz. njegovemu zakonitemu zastopniku/solidarnemu poroku knjigo četrtletja.

MKZ odgovarja za stvarne napake prodanega blaga skladno z veljavno zakonodajo. Reklamacije in pritožbe sprejemamo na telefonske številke, ki so objavljene v aktualnem katalogu, po e-pošti na naslov svet-knjige@mkz.si ter pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Reklamacije bomo rešili v najkrajšem možnem času. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in predstavniku MKZ omogočiti, da stvar pregleda. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga član lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Član lahko odstopi od posameznega naročila, sklenjenega na daljavo ali izven poslovnih prostorov MKZ, v 14 dneh od dneva, ko pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi član. Član mora MKZ v zgoraj navedenem roku obvestiti o odstopu od naročila, za kar lahko neobvezno uporabi pisni obrazec, ki ga je potrebno poslati po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov svet-knjige@mkz.si ali po faksu na št. 01 425-0185. Če član odstopi od posameznega naročila, je dolžan prejeto blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini s priporočeno pošiljko vrniti v 14 dneh od dneva, ko je MKZ obvestil o odstopu, na naslov PS Logistika d.o.o., Oddelek Knjiga, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, s pripisom »Za Svet knjige«. Vrnitev blaga v roku za odstop od posameznega naročila se šteje za sporočilo o odstopu od posameznega naročila. V primeru pravočasnega odstopa od posameznega naročila in vračila že prejetega nepoškodovanega blaga na stroške člana oz. zakonitega zastopnika/solidarnega poroka bo MKZ v roku 14 dni od prejetja odstopne izjave članu vrnila vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih knjig oziroma blaga ali dokler član ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Pravice do odstopa od naročila ni pri nakupu zapečatenih avdio- in videoposnetkov ter računalniškega programa, če je bil odprt varnostni pečat.

Član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok člana potrjuje, da je seznanjen s članskimi pravili in splošnimi pogoji poslovanja in da je bil nanje izrecno opozorjen, ter dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba d. d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o., z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, dostave, neposrednega trženja, proučevanja njegovih nakupnih navad in posledično ciljanega trženja v eni ali v vseh družbah vzpostavijo, vodijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki in osebnimi podatki člana neomejeno časovno obdobje oziroma do preklica njegovega soglasja. Navedene družbe lahko za te namene posredujejo podatke druga drugi. Družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok lahko kadar koli zahteva, da določena družba v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ali proučevanje njegovih nakupnih navad in posledično ciljanega trženja ter ga o tem v nadaljnjih petih dneh pisno obvesti na svoje stroške. V primeru, da član nima poslovne sposobnosti in solidarni porok ni zakoniti zastopnik člana, solidarni porok s podpisom potrjuje, da je od zakonitega zastopnika člana prejel dovoljenje za včlanitev člana in uporabo njegovih osebnih podatkov.

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130, davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com. Splošne pogoje si lahko natisnete na povezavi Splošni pogoji

OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE O ČLANSTVU
Pravica do odstopa

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo oziroma zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da brez navedbe razlogov v 14 koledarskih dneh od sklenitve pogodbe o članstvu v Svetu knjige odstopi od pogodbe. Obvestilo o odstopu od pogodbe lahko potrošnik pošlje na elektronski naslov svet-knjige@mkz.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu 01 425-0185. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodnji obrazec. Obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka.

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE

Ime in priimek potrošnika _______________________
Naslov potrošnika ____________________________
Telefonska številka ali e-mail ___________________________________
Številka in datum pristopnice _______________________________________

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe o članstvu v knjižnem klubu Svet knjige.

Opombe: ________________________________________________________________

datum in podpis potrošnika: _______________________________


OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POSAMEZNEGA NAROČILA
Pravica do odstopa
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo oziroma zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da brez navedbe razlogov v 14 koledarskih dneh, oziroma v primeru prodaje na obroke v 15 koledarskih dneh, odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Edini strošek, ki bremeni potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Obvestilo o odstopu od pogodbe oziroma o nameravanem vračilu blaga lahko potrošnik pošlje na elektronski naslov svet-knjige@mkz.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu 01 425-0185. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodnji obrazec. Obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka.

Učinki odstopa od pogodbe
Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo Mladinska knjiga Založba d.d. najkasneje v 14 dneh od dneva prejetja odstopne izjave vrnila vsa prejeta plačila. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik, ki je dolžan vrniti blago najkasneje v 14 dneh od dneva, na katerega je Mladinsko knjigo Založbo d.d. obvestil o odstopu od pogodbe, pri čemer lahko Mladinska knjiga založba d.d. vračilo že prejetih plačil zadrži do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.
OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE
Ime in priimek potrošnika _______________________
Naslov potrošnika ____________________________
Telefonska številka ali e-mail ___________________________________
Številka in datum računa/naročilnice _______________________________________ Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje izdelke (navedite naziv izdelka ter količino):_____________________________________________________________
Kupnina naj se vrne z bančnim nakazilom na TRR št. SI56 ______________ , ki je odprt pri _______________________________________________.
Opombe: ___________________________________________
datum in podpis potrošnika: _____________________________________

Obrazec si lahko natisnete na povezavi Obrazec

        
 
 
  *Strinjam se s splošnimi pogoji z obveznostjo plačila naročenih izdelkov
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja